Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Kontrola fitosanitarna w imporcie

2010-11-08 22:09
Granicznej kontroli fitosanitarnej poddawane są rośliny, produkty roślinne oraz przedmioty przywożone do Polski bezpośrednio z państw nienależących do Unii Europejskiej.###

Kontrolę taką wykonują inspektorzy Oddziałów Granicznych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w określonych punktach wwozu: 
 • w przypadku transportu morskiego są to: Szczecin; Świnoujście; Gdańsk; Gdynia.
 • w przypadku transportu kolejowego: Braniewo; Kuźnica Białostocka; Małaszewicze; Dorohusk; Hrubieszów.
 • w przypadku transportu samochodowego: Bezledy; Bobrowniki; Kuźnica Białostocka; Koroszczyn; Dorohusk; Korczowa.
 • W przypadku transportu powietrznego: Warszawa-Okięcie. 

  Przesyłki z roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami mogą być wwiezione na terytorium Polski, jeżeli: 
 • są wolne od organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania,
 • spełniają specjalne wymagania fitosanitarne,
 • zostały poddane kontroli fitosanitarnej w państwach, z których pochodzą lub z których zostały wysłane i zaopatrzone są wymagane dokumenty np. świadectwo fitosanitarne,
 • importerzy tych towarów są wpisani do rejestru przedsiębiorców , prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

  Importerzy torów podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej, lub osoba działająca z jego upoważnienia, zobowiązana jest do zgłaszania ich do kontroli oraz do współdziałania podczas przeprowadzania kontroli. 

  W zależności od wyniku granicznej kontroli fitosanitarnej inspektorzy Oddziałów Granicznych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydają decyzję administracyjne: 
 • zezwalające na wwiezienie importowanego towaru na terytorium Polski, lub
 • zakazujące wwiezienia towaru na terytorium Polski, lub
 • nakazujące określone postępowanie z towarem (np. przeprowadzenie zabiegu odkażania itp.) 

  Do czasu zakończenia granicznej kontroli fitosanitarnej oraz przy wykonywaniu decyzji administracyjnych importowane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty znajdują się pod nadzorem celnym. 

  Zakończenie granicznej kontroli fitosanitarnej i wydanie decyzji zezwalającej na wprowadzenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów na terytorium Polski stanowi podstawę dla Urzędu Celnego do nadania towarowi jednej z następęujących procedur: 
 • dopuszczenie do obrotu
 • uszlachetnienie czynne
 • przetworzenie pod kontrolą celną
 • odprawa czasowa
 • uszlachetnienie bierne 

  Sporządził Michał Sotkiewicz 
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem