Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Ukraińscy rolnicy otrzymają dotację na przetwórstwo owoców

Projekt ten ma na celu poprawę istniejących lub tworzenie nowych – nowoczesnych urządzeń do przetwarzania owoców. Projekt planuje zapewnić około 4 miliony USD. Oczekuje się, że okres obowiązywania umowy o dofinansowanie nie przekroczy sześciu miesięcy.

Celem dotacji jest rozszerzenie rynków sprzedaży owoców i ich produktów. Przede wszystkim będą wspierane propozycje, które będą służyć jako modele najlepszych praktyk w zakresie przetwarzania świeżych owoców do celów powielania i rozwoju w przyszłości.

Dotacja powinna bezpośrednio przyczynić się i zapewnić osiągnięcie co najmniej trzech z pięciu wymienionych poniżej wyników:

  1. Tworzenie wartości dodanej w wyniku wprowadzenia nowoczesnych lub udoskonalenia istniejących technologii.
  2. Zwiększenie udziału eksportowanych produktów o co najmniej 30 proc.
  3. Wdrażanie międzynarodowych standardów HACCP.
  4. Pozyskiwanie dodatkowych inwestycji, leasingu lub pożyczek na zakup nowego sprzętu w celu poprawy przetwórstwa owoców w wysokości nie mniejszej niż 50% całkowitego budżetu projektu.
  5. Przyciągnięcie co najmniej 20 małych i średnich przedsiębiorstw oraz co najmniej 100 gospodarstw domowych - uczestników łańcucha marketingowego.

Wnioski można składać do 7 stycznia 2019 roku.

 

Słowa kluczowe: owoce, przetwórstwo owoców, dotacje
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem