Kontaktujemy się w sprawie cen z kilkuset skupami w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Eksport pieczarek po III kw. 2021 r.

Na wstępie uwaga metodyczna odnosząca się do danych GUS-u, który nie podaje osobnej informacji dla poszczególnych gatunków pieczarki, tylko zbiorczą dla całego rodzaju Agaricus (kategoria CN 070951 - Grzyby z rodzaju Agaricus, świeże lub schłodzone).

Wolumen eksportu pieczarek z Polski po trzech kwartałach 2021 roku wyniósł 167,9 tys. ton, zaś jego wartość osiągnęła poziom 1289,0 mln zł (1,3 mld zł). Oznacza to wzrost eksportu w tej kategorii w ujęciu ilościowym, jak również w ujęciu wartościowym.

Po trzech kwartałach 2020 roku eksport pieczarek wyniósł bowiem 149,6 tys. ton oraz 1164,6 mln zł. Daje to wzrost wolumenu o 18,3 tys. ton, czyli o 12,2 procent oraz wzrost wartości aż o 124,4 mln zł, czyli o 10,7 procent.

Średnia cena eksportowanych z Polski pieczarek wyniosła w trzech kwartałach 2021 roku 7,68 zł/kg wobec poziomu 7,78 zł/kg w analogicznym okresie roku 2020, co oznacza spadek rok do roku o 1,3 procent.

Na pozycję lidera w zestawieniu odbiorców polskich pieczarek między trzema kwartałami 2020 i 2021 awansowały z miejsca drugiego Niemcy, zwiększając wolumen z 37,0 do 43,9 tys. ton.

Na pozycję drugą z pierwszej spadła w konsekwencji Wielka Brytania, chociaż i tu wolumen się zwiększył – z 37,7 do 41,1 tys. ton.

Miejsce trzecie zachowała Francja zwiększając wolumen z 21,5 do 23,2 tys. ton.

Na miejscu czwartym pozostały Włochy i też przy wzroście wolumenu z 7,7 do 8,6 tys. ton.

Na miejsce piąte z szóstego awansowała Grecja zwiększając zakup polskich pieczarek z 5,7 do 7,3 tys. ton.

Z miejsca piątego na siódme spadła zaś Szwecja, choć i tu wolumen wzrósł – z 6,0 do 6,4 tys. ton.

Jeśli chodzi o średnie ceny eksportowanych z Polski w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku pieczarek, to najwyższą cenę średnią wśród pięciu największych odbiorców miały pieczarki wysyłane do Wielkiej Brytanii – 8,16 zł/kg, a najniższą te eksportowane do Włoch – 4,65 zł/kg i ta cena wyraźnie odstawała od poziomu cen dla pozostałych czterech największych odbiorców. Pieczarki do największego importera – Niemiec miały cenę średnią 7,68 zł/kg.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Austria

3 478 819

32 799 893

7 215 061

8 642 659

Belgia

4 465 317

33 065 991

7 277 415

8 729 072

Białoruś

258 335

651 649

144 351

174 681

Bułgaria

2 740 090

15 922 626

3 503 150

4 202 820

Chorwacja

392 089

2 698 326

593 295

709 695

Cypr

653 866

3 928 759

864 077

1 034 273

Czechy

3 248 158

19 297 993

4 247 838

5 098 836

Dania

4 107 514

40 902 582

8 997 715

10 784 322

Estonia

283 331

1 794 265

394 352

471 646

Francja

23 174 220

183 517 386

40 380 529

48 417 352

Grecja

7 348 940

49 867 359

10 965 555

13 157 073

Hiszpania

770 036

6 120 012

1 348 451

1 622 229

Holandia

6 527 096

53 941 872

11 873 227

14 246 303

Irlandia

1 866

16 101

3 539

4 242

Izrael

9 100

84 756

18 600

22 334

Kazachstan

542 660

2 941 829

647 334

776 815

Litwa

172 223

1 044 098

229 855

276 156

Luksemburg

469 959

3 699 418

813 839

976 018

Łotwa

593

3 836

845

1 007

Niemcy

43 869 130

336 746 904

74 108 188

88 849 578

Norwegia

2 935 199

24 686 286

5 429 833

6 508 452

Rumunia

2 573 683

11 187 267

2 459 346

2 942 679

Singapur

1 462

12 111

2 652

3 112

Słowacja

1 192 578

11 220 741

2 466 426

2 953 019

Słowenia

81 198

680 026

151 053

184 194

Szwajcaria

865 386

10 620 548

2 336 592

2 800 722

Szwecja

6 365 809

55 617 552

12 236 278

14 671 407

Węgry

1 627 147

10 518 613

2 315 989

2 775 991

Wielka Brytania

41 138 386

335 523 956

73 807 447

88 443 171

Włochy

8 579 327

39 898 546

8 784 705

10 544 796

RAZEM

167 873 517

1 289 011 301

283 617 537

340 024 654

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE