Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Kup teraz abonament!

Eksport pieczarek w I poł. 2022 r.

Na wstępie uwaga metodyczna odnosząca się do danych GUS-u, który nie podaje osobnej informacji dla poszczególnych gatunków pieczarki, tylko zbiorczą dla całego rodzaju Agaricus (kategoria CN 070951 - Grzyby z rodzaju Agaricus, świeże lub schłodzone).

Wolumen eksportu pieczarek z Polski w pierwszej połowie 2022 roku wyniósł 123,7 tys. ton, zaś jego wartość osiągnęła poziom 1055,8 mln zł (1,1 mld zł). Oznacza to znaczący wzrost eksportu w tej kategorii w ujęciu ilościowym, a zwłaszcza w ujęciu wartościowym.

W pierwszej połowie 2021 roku eksport pieczarek wyniósł bowiem 114,1 tys. ton oraz 884,8 mln zł. Daje to wzrost wolumenu o 9,6 tys. ton, czyli o 8,4 procent oraz wzrost wartości aż o 171,0 mln zł, czyli o 19,3 procent.

Zestawienie największych odbiorców polskich pieczarek w omawianym okresie:

w

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jeśli chodzi o średnie ceny eksportowanych z Polski w pierwszej połowie 2022 roku pieczarek, to najwyższą cenę średnią wśród pięciu największych odbiorców miały pieczarki wysyłane do największego importera, do Niemiec – 8,88 zł/kg, a najniższą te eksportowane do Włoch – 6,02 zł/kg i ta cena wyraźnie odstawała od poziomu cen dla pozostałych czterech największych odbiorców.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Austria

2 842 376

28 982 126

6 297 654

6 973 261

Belgia

2 721 590

22 526 531

4 897 616

5 438 894

Bułgaria

2 703 438

17 116 644

3 720 983

4 123 419

Chorwacja

120 172

1 065 246

230 530

249 980

Cypr

533 361

3 505 064

761 191

840 707

Czechy

2 518 754

16 671 068

3 621 166

4 004 062

Dania

2 835 256

30 788 466

6 686 377

7 395 999

Estonia

207 587

1 571 423

341 187

376 127

Francja

16 813 207

148 105 266

32 185 711

35 660 791

Grecja

5 793 327

44 246 762

9 631 342

10 686 404

Hiszpania

279 083

2 586 603

561 841

619 888

Holandia

6 109 689

53 611 499

11 655 661

12 930 422

Irlandia

1 225

12 293

2 668

2 949

Kazachstan

113 685

658 099

143 618

159 924

Litwa

232 296

1 642 895

358 274

401 390

Luksemburg

310 349

2 779 126

604 220

668 911

Łotwa

3

66

15

17

Malta

5 387

40 110

8 786

9 945

Mołdawia

81 440

553 225

118 846

130 354

Niemcy

30 363 908

269 588 039

58 560 543

64 778 923

Norwegia

2 169 805

20 260 984

4 398 298

4 864 911

Portugalia

2 400

18 332

3 964

4 473

Rumunia

2 783 542

19 983 691

4 345 457

4 819 362

Serbia

63 000

443 515

96 005

104 959

Słowacja

797 474

8 013 237

1 743 876

1 936 964

Szwajcaria

621 576

8 052 843

1 748 949

1 933 200

Szwecja

4 449 800

43 089 079

9 362 274

10 365 231

Ukraina

91 830

643 333

138 818

150 621

Węgry

1 372 848

10 541 019

2 287 340

2 526 077

Wielka Brytania

28 834 928

250 763 660

54 464 145

60 278 450

Włochy

7 969 171

47 938 711

10 413 390

11 518 925

RAZEM

123 742 507

1 055 798 955

229 390 745

253 955 540

źródło: dane GUS

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE