Każdego miesiąca dzwonimy do kilkuset firm, aby zapytać o ceny. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Eksport pieczarek w 2021 r.

Na wstępie uwaga metodyczna odnosząca się do danych GUS-u, który nie podaje osobnej informacji dla poszczególnych gatunków pieczarki, tylko zbiorczą dla całego rodzaju Agaricus (kategoria CN 070951 - Grzyby z rodzaju Agaricus, świeże lub schłodzone).

Wolumen eksportu pieczarek z Polski w 2021 roku wyniósł 234,1 tys. ton, zaś jego wartość osiągnęła poziom 1807,8 mln zł (1,8 mld zł). Oznacza to znaczący wzrost eksportu w tej kategorii w ujęciu ilościowym, jak również w ujęciu wartościowym.

W 2020 roku eksport pieczarek wyniósł bowiem 202,1 tys. ton oraz 1577,1 mln zł. Daje to wzrost wolumenu o 32,0 tys. ton, czyli o 15,8 procent oraz wzrost wartości aż o 230,6 mln zł, czyli o 14,6 procent.

Średnia cena eksportowanych z Polski pieczarek wyniosła w  2021 roku 7,72 zł/kg wobec poziomu 7,81 zł/kg w analogicznym okresie roku 2020, co oznacza spadek rok do roku o 1,2 procent.

Na pozycję lidera w zestawieniu odbiorców polskich pieczarek między 2020 i 2021 rokiem awansowały z miejsca drugiego Niemcy, zwiększając wolumen z 50,2 do 61,4 tys. ton.

Na pozycję drugą z pierwszej spadła w konsekwencji Wielka Brytania, chociaż i tu wolumen się zwiększył – z 50,5 do 57,2 tys. ton.

Miejsce trzecie zachowała Francja zwiększając wolumen z 29,7 do 33,0 tys. ton.

Na miejscu czwartym pozostały Włochy i też przy wzroście wolumenu z 10,5 do 12,0 tys. ton.

Na miejscu piątym pozostała Grecja zwiększając zakup polskich pieczarek z 7,9 do 10,8 tys. ton.

w

Jeśli chodzi o średnie ceny eksportowanych z Polski w  2021 roku pieczarek, to najwyższą cenę średnią wśród pięciu największych odbiorców miały pieczarki wysyłane do Wielkiej Brytanii – 8,31 zł/kg, a najniższą te eksportowane do Włoch – 4,92 zł/kg i ta cena wyraźnie odstawała od poziomu cen dla pozostałych czterech największych odbiorców. Pieczarki do największego importera – Niemiec miały cenę średnią 7,40 zł/kg.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Austria

4 741 399

44 748 986

9 799 329

11 628 176

Belgia

5 944 125

44 729 257

9 797 207

11 636 735

Białoruś

271 175

736 422

162 656

196 160

Bułgaria

4 584 095

24 702 832

5 407 365

6 418 113

Chorwacja

414 459

2 886 016

633 823

757 262

Cypr

916 406

5 529 079

1 209 411

1 432 023

Czechy

4 501 512

26 883 418

5 890 530

7 003 342

Dania

5 666 325

56 966 696

12 468 666

14 788 675

Estonia

389 979

2 590 975

566 867

671 156

Francja

32 998 890

273 420 300

59 855 851

71 013 135

Grecja

10 776 766

74 594 937

16 335 620

19 415 666

Hiszpania

1 042 142

8 509 705

1 864 977

2 219 000

Holandia

8 981 791

74 632 399

16 342 892

19 395 302

Irlandia

2 382

20 692

4 532

5 390

Izrael

9 100

84 756

18 600

22 334

Kazachstan

706 216

3 862 351

846 321

1 007 110

Litwa

416 094

2 643 356

575 545

675 304

Luksemburg

625 819

5 026 338

1 100 881

1 308 083

Łotwa

599

3 884

855

1 018

Niemcy

61 351 659

454 299 283

99 516 725

118 196 543

Norwegia

3 987 444

33 886 206

7 419 730

8 811 007

Rumunia

3 301 273

16 035 954

3 506 665

4 146 214

Singapur

1 843

15 190

3 317

3 892

Słowacja

1 501 424

14 342 035

3 140 096

3 726 708

Słowenia

81 198

680 026

151 053

184 194

Szwajcaria

1 150 095

14 223 062

3 115 056

3 699 061

Szwecja

8 388 246

73 827 298

16 175 617

19 231 622

Węgry

2 071 952

13 560 928

2 971 221

3 529 755

Wielka Brytania

57 228 613

475 324 262

104 016 052

123 320 257

Włochy

11 998 848

58 986 086

12 914 428

15 323 590

RAZEM

234 051 869

1 807 752 729

395 811 888

469 766 827

Źródło: dane GUS

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE