Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Produkcja mrożonek i soków 2021 r. (po II kw.)

Analizujemy dane GUS dla okresu styczeń-czerwiec roku 20201 w produkcji mrożonych warzyw i owoców oraz soków warzywnych i owocowych a także marynat warzywnych. W tym okresie widać, w porównaniu z danymi z analogicznego okresu poprzedniego roku, wzrost w sektorze produkcji soków oraz mrożonych warzyw, natomiast spadek, jeśli chodzi o produkcję mrożonych owoców i marynat warzywnych.

W pierwszym półroczu 2021 roku w Polsce wyprodukowano 178 tys. ton warzyw mrożonych i było to 101,6 procent produkcji z tego samego okresu roku 2020. Czyli mamy tu wzrost rok do roku o 1,6 procent.

Jeśli chodzi o produkcję mrożonych owoców (włączając orzechy), to wedle danych GUS wyniosła ona w pierwszym półroczu 2021 roku 111 tys. ton, co stanowiło 95,1 procent poziomu produkcji w tej kategorii w analogicznym okresie roku 2020. Jak widać więc w relacji rok do roku mamy w tej kategorii spadek o 4,9 procent.

Jeśli chodzi o soki owocowe i warzywne, to w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku wyprodukowano ich 3 964 tys. hektolitrów i było to 106,9 procent wolumenu z tego samego okresu zeszłego roku. W tej kategorii mamy zatem wzrost rok do roku o 6,9 procent.

Zestawienie GUS obejmuje jeszcze produkcję marynat warzywnych, których w omawianym okresie 2021 roku wyprodukowano 14 756 ton i było to zaledwie 78,7 procent poziomu produkcji z analogicznego okresu roku 2020. W tej kategorii spadek rok do roku wyniósł zatem 21,3 procent.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE