Każdego miesiąca dzwonimy do kilkuset firm, aby zapytać o ceny. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Średnie lub dobre zbiory ziemniaków w strefie NEPG, ale zwiększone koszty produkcji

Po bardzo mokrym lecie, powolne i trudne warunki zbiorów w Belgii, Holandii i Niemczech. Po jednym z najbardziej wilgotnych lat w ostatnich dziesięcioleciach, warunki końca zbiorów w większości krajów były powolne i nieco trudne. Wyjątkiem była Francja, gdzie zbiory były bardzo łatwe i szybkie.

W wielu przypadkach rolnicy opóźniali zbiory w oczekiwaniu na deszcz, który poprawiłby warunki zbiorów, ale w końcu kończyło się to powolnymi warunkami zbiorów i plonami. Pod koniec września oraz w październiku i listopadzie (Belgia!) kombajny ziemniaczane pracowały na 60 do 70 procent swoich możliwości, co spowalniało cały proces.

Plony brutto są średnie do dobrych. Plony netto dobre lub średnie. Przetwórcy odbierają prawie wszystkie ziemniaki. W zależności od kraju i podregionu, plony brutto były w większości średnie do dobrych, ale plony netto będą niższe z powodu znacznych strat na polach (szkody spowodowane przez wodę) i problemów fizjologicznych, takich jak puste serca, rozłupane ziemniaki i pęknięcia wzrostu. A także z powodu problemów z przechowywaniem, które w niektórych przypadkach już się rozpoczęły. Jednak przemysł, który bardzo potrzebuje wszystkich ziemniaków, przyjmuje większość bulw bez większego zamieszania.

Produkcja w 2021 roku w NEPG
W 2021 roku powierzchnia upraw ziemniaków w NEPG spadła o około 24.000 ha, z 522.000 do 498.000 ha. Globalna produkcja powinna wynieść około 22,7 miliona ton (MT), czyli o 0,70 MT ton mniej niż w roku 2020. Spadek ten, w połączeniu ze wznowieniem większości przepływów eksportowych produktów przetworzonych, prowadzi do pewnej równowagi między obecną podażą a popytem. Handlowi z otwartej ręki nadal sprzyja niechęć producentów do sprzedaży tego, co obecnie znajduje się w magazynach, oraz dynamika sprzedaży wyrobów gotowych (fabryki mają trudności z odbudową zapasów). Przetwórstwo przemysłowe boryka się jednak z trudnościami w zaopatrzeniu i wzrostem kosztów niektórych nakładów (energia, oleje, opakowania, praca), podczas gdy eksport na dalekie odległości pozostaje uzależniony od ewentualnego odrodzenia się Covid-19 na świecie. Pomijając te wątpliwości, większość obserwatorów spodziewa się jednak zrównoważonych rynków w całym sezonie, z cenami rolnymi przynajmniej zbliżonymi do cen kontraktowych.

Wyższe koszty produkcji, korzystne ceny zbóż i niepewność co do cen kontraktowych mogą wpłynąć na areał ziemniaków w 2022 roku.
Przez cały ubiegły sezon i rok kalendarzowy rosły różne koszty produkcji. Drastycznie wzrosły koszty oleju napędowego i energii elektrycznej, wyższe były koszty oprysków z powodu ogromnej presji zarazy późnej. Na przyszły sezon ceny nawozów wzrosły o ponad 50 procent w przypadku potażu i od 200 do 300 procent w przypadku azotu. W tym samym czasie wzrosły również ceny uzyskiwane przez producentów za zboża i rzepak, co czyni te uprawy bardziej interesującymi i z pewnością o wiele mniej ryzykownymi niż uprawa ziemniaków. Uprawa ziemniaków wiąże się z coraz większym ryzykiem, zarówno finansowym (wyższe koszty produkcji), jak i związanym ze zmianami klimatycznymi. Tegoroczne ceny kontraktowe (zbiór 2021) w porównaniu z ubiegłorocznymi spadły o 0,50 euro/100 kg do 2 euro /100 kg, w zależności od rodzaju ziemniaka (wczesny lub główny, odmiana) i kraju. NEPG uważa, że ceny kontraktowe na rok 2022/2023 powinny wzrosnąć co najmniej o 3 do 4 euro /100 kg, aby były interesujące i warte rozważenia przez rolników uprawiających ziemniaki. Jeśli nie, to zmniejszenie areału może być rozwiązaniem dla lepszej sytuacji finansowej plantatorów.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE