Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Wzrost wartości eksportu pieczarek 2011-2020

Pieczarki pozostają bezapelacyjnie w topie topów polskiego eksportu warzyw (kategoria ogólna CN 07 - WARZYWA ORAZ NIEKTÓRE KORZENIE I BULWY JADALNE). W roku 2020 grzyby te (kategoria CN 070951 - Grzyby z rodzaju Agaricus, świeże lub schłodzone) były na pierwszym miejscu, jeśli chodzi eksport w ujęciu ilościowym, z udziałem 16,2 procent w eksporcie ogółem w kategorii CN 07.

Poniżej na wykresach przedstawiamy ewolucję eksportu polskich pieczarek w ujęciu ilościowym i wartościowym.

w1

Na wykresach widać, że o ile szczyt eksportu pieczarek z Polski w omawianym dziesięcioleciu przypadł na rok 2018, to wartość eksportu w tej kategorii pozostała w trendzie wzrostowym. I jest to informacja bardzo ważna, wskazująca na zmianę w realiach cenowych na rynku pieczarek w ostatnich dwóch latach, a więc w okresie, w którym wybuchła pandemia koronawirusa. Potwierdza to kolejny wykres pokazujący zmianę ceny średniej w omawianym okresie (rozumianej jako iloraz wartości eksportu przez wolumen).

w2

Tu widać skokowy wzrost cen eksportowanych pieczarek w latach 2019 i 2020. To dzięki temu, że wzrost kosztów wywołany przez pandemię znalazł swe odzwierciedlenie w cenach eksportowych, mógł zostać utrzymany trend zwyżkowy  w wartości eksportu tych grzybów i to mimo spadku wolumenu tego eksportu.

Jeśli chodzi o strukturę eksportu pieczarek w omawianym dziesięcioleciu, to w okresie tym zaszły duże zmiany, chociaż były też i punkty stałe. Te stałe to niezmienna obecność w czołówce importerów polskiej pieczarki krajów takich jak Niemcy i Wielka Brytania oraz w mniejszym stopniu Francja.

Jeśli chodzi o zmiany, to przede wszystkim mamy zniknięcie z listy importerów Rosji, co jest wynikiem embarga z 2014 roku. Rosja w 2012 była największym importerem polskich pieczarek (43,1 tys. ton), a w latach 2011 i 2013 była na drugim miejscu.

Kolejna zmiana to krótka kariera Białorusi jako dużego odbiorcy polskich pieczarek.  Chodzi o okres 2013-2018. W latach 2014, 2016-2017 Białoruś była trzecia w tym rankingu. Najwięcej kupiła w 2016 – 25,7 tys. ton. Dla porównania w 2020 było to już tylko 1,1 tys. ton.

W ostatnich dwóch latach liderem zestawienia Była Wielka Brytania (która w całym dziesięcioletnim okresie utrzymywała się w pierwszej trójce). W 2020 roku trafiło tam 50,5 tys. ton polskich pieczarek. Wolumen eksportu do Wielkiej Brytanii między rokiem 2011 i 2020 wzrósł o 186 procent.

W 2020 roku drugie miejsce w ujęciu ilościowym zajęły Niemcy z wolumenem 49,4 tys. ton (w całym dziesięcioleciu były one 7 razy pierwsze i 3 razy drugie). Wolumen eksportu do Niemiec między rokiem 2011 i 2020 wzrósł o 23,9 procent.

W 2020 roku na trzecim miejscu w tym zestawieniu znalazła się Francja z wolumenem 29,9 tys. ton (w całym dziesięcioleciu była ona 4 razy w pierwszej dziesiątce, zawsze na trzecim miejscu). Wolumen eksportu do Francji między rokiem 2011 i 2020 wzrósł o 82,0 procent.

W ujęciu wartościowym wygląda to nieco inaczej. Zdecydowanym liderem pod tym względem były w omawianym okresie Niemcy – 9 raz pierwsze i raz (2019) drugie. W 2020 roku wartość eksportu do Niemiec wyniosła 415,7 mln zł i była wyższa w stosunku do tej z 2011 roku o 55,4 procent.

Wielka Brytania była w 2020 roku druga pod względem wartości – 415,4 mln zł i kraj ten w omawianym dziesięcioleciu był raz pierwszy, 7 razy drugi i 2 razy trzeci. Wartość eksportu do Wielkie Brytanii wzrosła od 2011 do 2020 o 253 procent!

Trzecia w 2020 roku była Francja z 233,1 mln zł. Była ona w dziesięciolatce 7 razy trzecia. Wartość eksportu do tego kraju miedzy 2011 i 2020 wzrosła o 118 procent. Białoruś w ogóle nie znalazła się na podium w rankingu wartościowym, a Rosja była w 2011 i 2012 druga, zaś w 2013 trzecia, co pokazuje, że ceny uzyskiwane w eksporcie na wschód były znacząco niższe niż w tym do krajów Europy zachodniej.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE