Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest Sroda 12 sierpnia 2020. Od wczoraj dodano 3474 ceny w 26 kategoriach. Życzymy miłego dnia.

Import papryki w I połowie 2016 roku

Papryka
  |   Źródło:
Jak kształtował się import papryki do Polski w pierwszej połowie 2016 roku? Analizujemy najnowsze dane GUS.

Dane obejmują eksport owoców świeżych lub schłodzonych z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta.

Import papryki do Polski w pierwszej połowie 2016 roku wyniósł 32,0 tys. ton, a jego wartość 248,4 mln zł. W samym drugim kwartale bieżącego roku sprowadzono zaś 16,1 tys. ton papryki za 124,9 mln zł. Oznacza to wzrost importu w relacji kwartał po kwartale, zarówno w wymiarze ilościowym, jak również wartościowym. natomiast w relacji rok do roku odnotowujemy spadek wolumenu przy jednoczesnym wzroście wartości importu.

W pierwszym kwartale 2016 roku import wyniósł 15,9 tys. ton i 123,5 mln zł. mamy to więc wzrost o 0,2 tys. ton, czyli o 1,3 procent oraz o 1,4 mln zł, czyli 1,1 procent.

W pierwszej połowie 2015 roku wyniósł 35,5 tys. ton, a jego wartość 245,1 mln zł. W relacji rok do roku mamy więc spadek wolumenu o 3,5 tys. ton, czyli o 9,9 procent i wzrost wartości o 3,3 mln zł, czyli o 1,4 procent.

Jeśli chodzi o porównanie struktury importu papryki w pierwszych sześciu miesiącach lat 2015 i 2016 to zmiany nie są zasadnicze. Spadł import od największych dostawców z krajów trzecich, umocniła się dominacja dostaw z UE. Import z Maroka zmalał z 0,7 do 0,4 tys. ton, a z Izraela z 3,5 do zaledwie 0,5 tys. ton.

Spadł też import z obszaru Unii – z 31,2 do 30,1 tys. ton. Ale wzrósł jego udział w imporcie papryki ogółem – z 87,9 procent do 91,1 procent. Swoją dominację pogłębiła papryka sprowadzana z Hiszpanii. jej wolumen wzrósł z 17,8 do 20,1 tys. ton. Mniej papryki zaimportowano z Holandii – spadek z 9,2 do 9,0 tys. ton oraz dużo mniej z Niemiec – spadek z 3,8 do 1,5 tys. ton.


Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 32 029 787 248 436 937 57 246 998 63 716 289
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 3 76 17 19
Ukraina kg 3 76 17 19
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 516 347 3 585 268 826 244 918 109
Argentyna kg 4 860 9 800 2 304 2 578
Brazylia kg 1 754 20 218 4 632 5 146
Chiny kg 1 497 21 694 4 858 5 307
Dominikana kg 102 2 727 633 707
Egipt kg 2 437 62 414 14 386 15 727
Ekwador kg 92 2 735 622 687
Etiopia kg 30 1 605 359 393
Kenia kg 625 28 016 6 496 7 196
Kolumbia kg 167 10 773 2 534 2 818
Kostaryka kg 2 400 14 804 3 483 3 859
Maroko kg 441 915 2 877 869 664 180 738 158
Meksyk kg 6 202 47 53
Mozambik kg 244 14 785 3 395 3 797
Peru kg 7 970 56 162 12 613 13 826
Senegal kg 325 11 308 2 615 2 909
Tajlandia kg 540 13 125 3 013 3 365
Tanzania kg 45 2 477 571 632
Turcja kg 48 923 349 572 79 963 89 249
Uganda kg 1 490 53 240 12 273 13 588
Wietnam kg 12 384 86 94
Zimbabwe kg 913 31 358 7 181 8 020
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 532 525 5 667 048 1 297 798 1 442 234
Izrael kg 532 157 5 661 806 1 296 594 1 440 885
Nowa Zelandia kg 21 422 96 108
Rep. Południowej Afryki kg 347 4 820 1 108 1 241
RAZEM Unia Europejska : kg 30 980 912 239 184 545 55 122 939 61 355 927
Belgia kg 222 125 1 572 662 366 788 411 822
Chorwacja kg 8 139 33 36
Francja kg 37 380 309 436 70 800 79 576
Grecja kg 17 381 131 046 30 048 33 681
Hiszpania kg 20 144 836 149 218 364 34 265 518 37 886 716
Holandia kg 8 980 956 74 180 527 17 182 059 19 338 081
Niemcy kg 1 501 405 13 251 463 3 088 485 3 474 555
Słowacja kg 21 200 109 144 25 544 28 456
Węgry kg 2 061 12 205 2 795 3 148
Wielka Brytania kg 468 5 314 1 221 1 372
Włochy kg 53 092 394 245 89 648 98 484

Słowa kluczowe: papryka, import papryki, warzywa

Podobne
Papryka
2016-07-22 10:00
Import papryki w I kw. 2016 r.
Spadek wolumenu importu papryki rok do roku, ale ceny w górę. Analizujemy dane GUS za pierwszy kwartał 2016 roku.
czytaj więcej
Papryka
2016-05-02 12:00
Import papryki w 2015 r.
Import papryki w 2015 roku – nieco mniej, ale za to drożej niż w roku 2014. Analizujemy dane GUS.
czytaj więcej
Papryka
2015-10-09 15:12
Import papryki w I połowie 2015 roku
Przedstawiamy analizę danych GUS dotyczących importu papryki w pierwszej połowie 20154 roku.
czytaj więcej
Papryka
2015-04-13 14:55
Import papryki w 2014 r.
Przedstawiamy dane GUS dotyczące importu papryki w 2014 roku.
czytaj więcej
Papryka
2014-10-14 11:30
Import papryki w I połowie 2014 roku
Przedstawiamy dane GUS dotyczące importu papryki w pierwszej połowie 2014 roku.
czytaj więcej
Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.