Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest czwartek 2 kwietnia 2020. Od wczoraj dodano 3274 ceny w 28 kategoriach. Życzymy miłego dnia.

Ukraińscy rolnicy otrzymają dotację na przetwórstwo owoców

  |   Źródło:
Małe i średnie przedsiębiorstwa rolne mogą otrzymać dotację z projektu "Program wspierania rozwoju rolnego i rozwoju obszarów wiejskich na Ukrainie".

Projekt ten ma na celu poprawę istniejących lub tworzenie nowych – nowoczesnych urządzeń do przetwarzania owoców. Projekt planuje zapewnić około 4 miliony USD. Oczekuje się, że okres obowiązywania umowy o dofinansowanie nie przekroczy sześciu miesięcy.

Celem dotacji jest rozszerzenie rynków sprzedaży owoców i ich produktów. Przede wszystkim będą wspierane propozycje, które będą służyć jako modele najlepszych praktyk w zakresie przetwarzania świeżych owoców do celów powielania i rozwoju w przyszłości.

Dotacja powinna bezpośrednio przyczynić się i zapewnić osiągnięcie co najmniej trzech z pięciu wymienionych poniżej wyników:

  1. Tworzenie wartości dodanej w wyniku wprowadzenia nowoczesnych lub udoskonalenia istniejących technologii.
  2. Zwiększenie udziału eksportowanych produktów o co najmniej 30 proc.
  3. Wdrażanie międzynarodowych standardów HACCP.
  4. Pozyskiwanie dodatkowych inwestycji, leasingu lub pożyczek na zakup nowego sprzętu w celu poprawy przetwórstwa owoców w wysokości nie mniejszej niż 50% całkowitego budżetu projektu.
  5. Przyciągnięcie co najmniej 20 małych i średnich przedsiębiorstw oraz co najmniej 100 gospodarstw domowych - uczestników łańcucha marketingowego.

Wnioski można składać do 7 stycznia 2019 roku.

 

Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.