Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Eksport buraków w 2019 r.

Wolumen eksportu buraków (kategoria CN 07069090 - Buraki sałatkowe, salsefia, rzodkiew, inne korzenie jadalne oprócz marchwi, rzepy, selerów (korzeniowych i niemieckich) i chrzanu, świeże lub schłodz.) w 2019 roku wyniósł 18,0 tys. ton, a jego wartość 49,7 mln zł. Oznacza to spadek w relacji rok do roku zarówno w ujęciu ilościowym, jak też wartościowym.

W roku 2018 eksport w tej kategorii wyniósł bowiem 25,1 tys. ton oraz 61,3 mln zł. Daje to spadek wolumenu o 7,2 tys. ton, czyli o 28,5 procent oraz spadek wartości o 11,6 mln zł, czyli o 19,0 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze eksportu warzyw z omawianej kategorii między rokiem 2018 i rokiem 2019, to wśród największych odbiorców doszło do kilku przetasowań.

Z pierwszego na drugie miejsce spadły Czechy – eksport do tego kraju zmalał z 6,4 do 3,6 tys. ton. Z drugiego na pierwsze awansowała Słowacja, mimo spadku wolumenu z 6,1 do 4,6 tys. ton. Na trzecim miejscu utrzymała się Rumunia i to też mimo spadku wolumenu z 3,2 do 2,4 tys. ton, a na czwartym Ukraina, dokąd eksport zmalał z 2,1 do 1,8 tys. ton. Bardzo mocno spadł eksport na Białoruś – z 1,5 tys. ton do zaledwie 0,1 ton, co spowodowało spadek tego kraju z pozycji piątej na szesnastą. A na piątym miejscu zastąpiły Białoruś Niemcy (awans z siódmego miejsca). Tu wolumen zwiększył się z 1,1 do 1,7 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
{EUR]

Wartość
[USD]

Antarktyda

135

2 606

609

677

Austria

643 831

2 032 428

473 171

533 694

Belgia

35 627

132 364

30 811

34 532

Białoruś

117 368

427 197

99 132

112 014

Bułgaria

173 562

244 760

56 878

64 272

Chorwacja

109 209

370 280

86 243

96 420

Cypr

60

394

92

102

Czechy

3 559 044

8 481 845

1 973 910

2 216 762

Dania

64

240

57

64

Estonia

88 792

186 401

43 398

48 958

Francja

69

382

89

100

Grecja

1 591

7 880

1 833

2 046

Hiszpania

19 080

96 367

22 257

24 735

Holandia

130 220

395 829

92 022

103 236

Irlandia

225 512

1 086 960

253 215

284 727

Litwa

534 216

835 752

194 619

218 182

Luksemburg

316

2 108

489

544

Łotwa

217 466

670 060

156 223

175 829

Malta

130

557

130

146

Mołdawia

148 765

157 470

36 709

41 565

Niemcy

1 659 433

4 259 400

990 280

1 111 936

Norwegia

623

1 603

374

420

Rumunia

2 358 138

7 577 698

1 764 486

1 988 272

Serbia

85 080

188 146

43 660

49 376

Słowacja

4 306 822

14 397 627

3 352 208

3 775 073

Słowenia

86 400

209 731

48 779

54 968

Szwecja

1 095

4 583

1 063

1 200

Ukraina

1 836 916

2 700 550

628 091

709 528

Węgry

914 755

2 588 233

602 972

675 898

Wielka Brytania

487 896

2 343 595

545 535

612 344

Włochy

221 160

263 881

61 262

69 208

RAZEM

17 963 375

49 666 927

11 560 597

13 006 828

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE