Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Straty w przechowywaniu warzyw

Jeśli chodzi o ziemniaki, to do przechowywania w okresie zimy 2011/2012 trafiło 5,6 mln ton tych warzyw, czyli 59,8 proc. zbiorów z roku 2011. W roku poprzednim było to 57,7 proc. Straty w przechowywanych ziemniakach oszacowano na 11,6 proc. ogólnej masy przeznaczonej do przechowywania, czyli o 0,3 punktu procentowego mniej niż rok wcześniej.

Straty w przechowywanych ziemiopłodach prezentuje poniższa tabela.

 

Lata

Ziemniaki

Kapusta

Cebula

Marchew
jadalna

Buraki
ćwikłowe

Pietruszka

Selery

Pory

w procentach ilości przechowywanych ziemiopłodów

1986 - 1990

16

20

13

14

8

14

15

15

1991 - 1995

16

18

13

15

10

14

14

12

1996 - 2000

15

18

14

17

11

16

16

17

2001 - 2005

12

18

14

17

12

18

15

14

2006 - 2010

12

17

13

15

11

16

15

12

2011

12

16

14

15

12

16

16

12

2012

12

17

14

15

13

15

15

12

Pięć pierwszych wierszy przedstawia dane roczne uśrednione.

Jak widać powyżej straty w przechowywaniu warzyw utrzymały się na poziomie podobnym, co w latach poprzednich. Jedynie w przypadku kapusty i buraków ćwikłowych straty w 2012 roku były nieco wyższe niż w roku 2011. W przypadku pietruszki i selerów były one nieznacznie niższe.

Tak jak w roku 2011, tak i w 2012 zaobserwowano duże zróżnicowanie wielkości strat, w zależności od rejonu kraju. Największe straty w przechowywaniu warzyw zanotowano w województwie zachodniopomorskim.

Zobacz więcej: Buraki

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE