Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Kup teraz abonament!

Eksport cebuli w 3 kwartałach 2015 r.

Wolumen eksportu cebuli po trzech kwartałach 2015 roku wyniósł 80,7  tys. ton, a jego wartość natomiast to 114,9 mln zł. Nie udało się tym samym powtórzyć bardzo dobrego wyniku z trzeciego kwartału 2014 roku, ani też uzyskać wzrostu eksportu w relacji kwartał do kwartału.

Co do tej drugiej relacji – to w samym trzecim kwartale 2015 roku eksport wyniósł 23,3 tys. ton oraz 39,4 mln zł. Oznacza to spadek względem drugiego kwartału o 4,8 tys. ton, czyli 17,1 procent i o 0,8 mln zł, czyli 2 procent. Jak widać mieliśmy znacznie większą względną obniżkę wolumenu niż wartości, co świadczy o wyższych cenach cebuli w pierwszych miesiącach nowego sezonu.

Porównując eksport cebuli w relacji rok do roku również odnotowujemy spadek. Po trzech kwartałach 2014 roku eksport ten wynosił bowiem 104,5 tys. ton oraz 157,3 mln zł. Mamy zatem zniżkę o 23,8 tys. ton czyli o 22,8 procent oraz o 42,4 mln zł. czyli 27,0 procent. Jeszcze większy spadek odnotujemy jeśli rozważymy eksport tylko w trzecim kwartale. W okresie tym w roku 2014 wyniósł on 38,3 tys. ton i 61,8 mln zł. Mamy tu zatem spadek odpowiednio o 37,9 procent w wymiarze ilościowym oraz 31,4 procent w wymiarze wartościowym.

Wydaje się, że istotnym czynnikiem były niższe zbiry cebuli w roku 2015 w porównaniu do roku 2014 oraz wyższe jej ceny. Ale widać też wpływ faktu, że równolegle do słabszych zbiorów polskich wyższe były zbiory u naszych wschodnich sąsiadów (choć na Ukrainie były z tym pewne problemy).

Analizując sytuacje rok do roku widać negatywny wpływ rosyjskiego embarga – spadek eksportu do Rosji z 6,5 tys. ton do 0,3 tys. ton, ale przede wszystkim całkowicie odmienną sytuacje na Ukrainie. W roku 2014 mieliśmy tam bardzo duży niedobór cebuli, co zaowocowało polskim eksportem do tego kraju na poziomie 21,4 tys. ton (niemal 70 procent eksportu ogółem do regionu Europy Środkowo – Wschodniej). W roku 2015 było to już tylko 0,2 tys. ton (2,7 procent eksportu polskiego w tym regionie). Z 2,5 tys. ton do 6,5 tys. ton wzrósł natomiast eksport na Białoruś.

Tak drastycznych zmian nie było w eksporcie do krajów UE. W trzech kwartałach 2014 roku wyniósł on 73,0 procent, a w takim samym okresie roku 2015 było to 71,9 tys. ton. Co ciekawe większość największych odbiorców polskiej cebuli zwiększyła jej eksport. Belgia z 5,8 tys. ton do 6,7 tys. ton, Holandia z 15,7 tys. ton do 16,2 tys. ton, Rumunia z 2,8 tys. ton do 4,1 tys. ton. Spadł natomiast eksport do kraju będącego największym odbiorcą polskiej cebuli, czyli do Wielkiej Brytanii. Zmniejszył się on z 26,6 tys. ton do 20,7 tys. ton. Mniejszy był też eksport do Niemiec – spadek z 4,8 tys. ton do 3,4 tys. ton.

Jeśli chodzi o eksport w samym trzecim kwartale 2015 roku, to i w tym okresie liderem pozostała Wielka Brytania z wolumenem 7,7 tys. ton. Na pułapie powyżej 2 tys. ton uplasował się też eksport do Holandii – 5,9 tys. ton oraz Czech – 2,2 tys. ton. Minimalny był natomiast w tym okresie nasz eksport na wschód – zaledwie 0,2 tys. ton, w tym 0,1 tys. ton do Białorusi.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 80 755 782 114 909 882 27 600 946 30 907 208
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 7 403 350 7 216 350 1 746 351 1 906 710
Białoruś kg 6 510 225 6 145 898 1 490 652 1 619 177
Mołdawia kg 332 800 146 653 35 766 39 087
Rosja kg 329 483 741 159 175 107 199 357
Ukraina kg 230 842 182 640 44 826 49 089
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 1 251 307 1 049 928 252 392 277 629
Antarktyda kg 206 1 408 338 374
Argentyna kg 23 000 42 778 10 261 11 342
Bośnia i Hercegowina kg 434 805 282 452 68 112 75 536
Czarnogóra kg 17 000 11 577 2 740 3 069
Kazachstan kg 24 050 35 329 8 475 9 612
Kosowo kg 52 020 26 160 6 293 6 758
Macedonia kg 44 000 39 460 9 520 10 100
Mongolia kg 57 500 131 600 31 751 34 887
Serbia kg 598 726 479 164 114 902 125 951
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 164 494 236 185 56 911 62 134
Norwegia kg 164 494 236 185 56 911 62 134
RAZEM Unia Europejska : kg 71 936 631 106 407 419 25 545 292 28 660 735
Austria kg 272 017 130 506 31 231 34 462
Belgia kg 6 723 771 8 217 491 1 940 658 2 229 635
Bułgaria kg 5 276 185 2 654 994 637 789 707 517
Chorwacja kg 256 425 226 697 54 452 58 993
Cypr kg 60 000 63 338 15 829 17 061
Czechy kg 3 700 964 2 922 893 701 632 779 787
Dania kg 85 115 27 32
Estonia kg 599 757 412 141 98 591 110 217
Francja kg 2 020 294 2 916 326 705 367 781 483
Grecja kg 182 205 135 711 32 126 36 416
Holandia kg 16 175 882 25 242 667 6 058 029 6 800 749
Irlandia kg 7 394 16 670 4 023 4 492
Litwa kg 2 323 570 3 048 877 740 231 817 832
Łotwa kg 615 780 618 481 150 955 164 529
Niemcy kg 3 357 760 5 001 690 1 197 758 1 350 736
Portugalia kg 6 650 7 633 1 782 2 115
Rumunia kg 4 133 990 2 880 147 691 174 773 629
Słowacja kg 2 247 908 2 802 973 678 153 754 838
Słowenia kg 41 550 54 711 13 438 14 758
Szwecja kg 722 1 267 306 340
Węgry kg 1 893 263 2 849 313 693 711 768 479
Wielka Brytania kg 20 669 509 43 756 577 10 511 632 11 792 621
Włochy kg 1 370 950 2 446 201 586 398 660 014
Słowa kluczowe: cebula, eksport, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE