Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Import cebuli do Polski w I kw. 2014 r.

Import cebuli do Polski w pierwszym kwartale bieżącego roku był bardzo wysoki. Zarówno w ujęciu kwartał do kwartału, jak i rok do roku. Jego wolumen wyniósł bowiem 19,7 tys. ton, a jego wartość 15,7 mln zł.

W porównaniu do czwartego kwartału 2013 roku oznacza to wzrost o 3,1 tys. ton, czyli 18,7 procent. Jeśli zaś chodzi o wartość importu to wzrosła ona w tym okresie o 3,0 mln zł, czyli 23,6 procent. W ujęciu ilościowym mamy więc zwyżkę o niemal jedną piątą, a w ujęciu wartościowym o niemal jedną czwartą wielkości z poprzedniego kwartału.

Jeszcze większy był wzrost importu cebuli w ujęciu rok do roku. W pierwszym kwartale 2013 roku sprowadzono do kraju 12,4 tys. ton cebuli za 12,0 mln zł. Oznacza to, że import w pierwszym kwartale roku 2014 był wyższy o 7,3 tys. ton, czyli 58,9 procent oraz o 3,7 mln zł, czyli 30,8 procent. W ujęciu ilościowym mamy więc zwyżkę o ponad połowę, a w wartościowym o niemal jedną trzecią.

Tradycyjnie najwięcej cebuli sprowadzano do Polski z Holandii. I też import z tego kraju wzrósł najbardziej w relacji rok do roku, bo z poziomu 8,2 tys. ton do 16,5 tys. ton. Spadł natomiast import od drugiego, po Holandii, dostawcy czyli Niemiec. W pierwszym kwartale 2013 roku wyniósł on 3,4 tys. ton, a rok później 1,7 tys. ton.

 

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 19 710 362 15 666 378 3 758 131 5 135 101
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 8 494 46 851 11 230 15 372
Egipt kg 165 611 146 200
Indie kg 2 500 6 841 1 643 2 259
Maroko kg 3 25 6 8
Peru kg 5 826 39 355 9 430 12 899
Tajlandia kg 0 19 5 6
RAZEM Unia Europejska : kg 19 701 868 15 619 527 3 746 901 5 119 729
Austria kg 192 000 210 782 50 466 69 141
Belgia kg 176 810 97 931 23 486 32 135
Czechy kg 1 054 1 545 371 502
Dania kg 124 564 75 038 18 009 24 712
Francja kg 92 729 409 391 98 136 134 444
Hiszpania kg 34 983 158 551 38 006 52 002
Holandia kg 16 485 882 11 537 848 2 767 866 3 778 554
Niemcy kg 1 664 826 1 663 115 398 965 546 249
Rumunia kg 10 87 21 28
Wielka Brytania kg 698 860 988 875 237 393 325 756
Włochy kg 230 150 476 364 114 182 156 206

Słowa kluczowe: cebula, import, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE