Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Eksport ziemniaków w I kw. 2019 r.

Wolumen eksportu ziemniaków (kategoria 070190 - Ziemniaki, świeże lub schłodzone oprócz sadzeniaków) w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 11,3 tys. ton, a jego wartość 15,8 mln zł. To bardzo dobry wynik i to nie tylko na tle słabiutkiego pierwszego kwartału roku 2018, ale również w porównaniu z takim samym okresem w roku 2017.

W pierwszym kwartale 2018 roku eksport w tej kategorii wyniósł 7,5 tys. ton oraz 4,6 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku aż o 3,8 tys. ton, czyli o 197,0 procent oraz o 11,3 mln zł, czyli o 246,2 procent.

Natomiast w pierwszym kwartale roku 2017 eksport świeżych ziemniaków wyniósł 10,2 tys. ton oraz 7,8 mln zł. W relacji do tego okresu mamy zatem wzrost w roku 2019 o 1,1 tys. ton, czyli o 10,8 procent oraz o 8,0 mln zł, czyli o 102,6 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze eksportu ziemniaków między pierwszym kwartałem roku 2018 i takim samym okresem roku 2019, to były one fundamentalne. Zwyczajowy największy odbiorca polskich ziemniaków bardzo zredukował swoje zakupy – eksport do Mołdawii spadł bowiem z 4,5 do zaledwie 0,5 tys. ton. W zasadzie niemal cały wynik „zrobiła” Rumunia, jako że eksport do tego kraju wzrósł z 1,2 do 6,8 tys. ton. Wzrósł też eksport do Niemiec – z zaledwie 20 ton do 1,5 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Austria

44 880

148 121

34 212

38 844

Belgia

35 935

63 346

14 721

16 727

Bułgaria

388 833

423 259

98 556

112 111

Chorwacja

11 500

64 283

15 003

17 088

Czechy

115 312

304 446

70 575

80 164

Dania

50

104

24

28

Estonia

15 600

41 698

9 626

10 924

Francja

15 782

101 443

23 676

26 966

Holandia

109 336

226 568

52 643

59 808

Irlandia

103 456

178 039

41 405

47 058

Litwa

64 100

160 411

36 989

41 974

Łotwa

26 647

71 586

16 529

18 763

Mołdawia

497 645

309 624

72 090

81 909

Niemcy

1 519 143

1 453 699

338 771

385 449

Norwegia

100

197

46

52

Portugalia

23 345

37 693

8 691

9 862

Rumunia

6 821 801

9 364 651

2 180 619

2 479 622

Słowacja

250 420

370 554

85 902

97 550

Słowenia

1 500

8 357

1 950

2 221

Szwecja

1 465

2 959

684

778

Ukraina

68 580

251 527

58 167

66 020

Węgry

742 422

1 225 729

285 174

324 063

Wielka Brytania

431 646

1 017 841

236 481

268 712

RAZEM

11 289 498

15 826 135

3 682 534

4 186 693

Zobacz więcej: Ziemniaki

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE