Jak się obudzisz, już wiesz — świeże ceny owoców i warzyw na dziś, u nas.

Kup teraz abonament!

Import ziemniaków po III kw. 2019 r.

Wolumen importu ziemniaków (kategoria CN 070190) do Polski wyniósł w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku 189,1 tys. ton, a jego wartość 293,9 mln zł. Oznacza to wzrost zarówno w ujęciu ilościowym, jak też jakościowym, przy czym ten drugi jest znacznie większy.

Wolumen importu w tej kategorii po trzech kwartałach 2018 roku osiągnął bowiem poziom 123,0 tys. ton oraz 127,4 mln zł. W ujęciu rok do roku mamy więc wzrost importu w omawianej kategorii o 66,1 tys. ton, czyli o 53,8 procent oraz o 166,5 mln zł, czyli o 130,7 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze importu ziemniaków między trzema kwartałami roku 2018 i takim samym okresem roku 2019, to były one znaczące, chociaż nie zmienił lider zestawienia – Niemcy, skąd import wzrósł z 37,6 do 44,0 tys. ton. Nie zmienił się też kraj na czwartym miejscu – Hiszpania, z której import wzrósł z 13,5 do 17,9 tys. ton.

Na drugie miejsce z siódmego awansowała Wielka Brytania – wzrost z 7,8 do 39,7 tys. ton, na trzecie z drugiego spadła Francja i to mimo wzrostu z 17,8 do 20,9 tys. ton. Z dziewiątego na piąte weszła Holandia – import z tego kraju zwiększył się z 4,3 do 15,4 tys. ton. Z trzeciego na szóste spadła Grecja, skąd import skurczył się z 13,6 do 12,1 tys. ton. Na siódmym miejscu znalazł się pierwszy kraj spoza UE i Europy. Import z Egiptu wzrósł z 5,5 do 7,5 tys. ton. Z czołówki – z piątego miejsca na dziesiąte spadł Cypr, skąd import zmalał z 8,7 do 5,6 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Austria

2 124

11 821

2 752

3 117

Belgia

6 871 174

9 030 371

2 105 868

2 368 918

Białoruś

15 740

101 848

23 771

27 074

Brazylia

56

237

55

62

Bułgaria

447 322

881 666

206 002

233 040

Chiny

880

4 809

1 121

1 272

Chorwacja

379 300

760 922

177 738

201 451

Cypr

5 590 148

14 119 453

3 295 516

3 732 754

Czechy

42 435

145 027

33 867

38 327

Dania

334 257

360 411

84 353

94 273

Egipt

7 477 056

16 318 291

3 795 017

4 279 080

Ekwador

15

123

28

31

Finlandia

3 605 410

4 931 078

1 149 095

1 296 360

Francja

20 931 047

33 588 534

7 821 263

8 858 549

Ghana

1 020

4 307

1 003

1 136

Grecja

12 136 386

23 360 614

5 453 731

6 167 625

Gwatemala

24 960

197 246

46 013

51 572

Hiszpania

17 915 872

43 683 553

10 191 641

11 506 911

Holandia

15 418 405

22 803 438

5 310 536

5 985 411

Honduras

3 413

17 376

4 014

4 548

Izrael

271 885

790 981

183 340

207 568

Kostaryka

6 132

36 455

8 479

9 553

Litwa

623 418

1 104 170

257 493

292 573

Maroko

2 050 998

4 539 534

1 055 852

1 197 291

Meksyk

35

314

73

81

Niemcy

44 039 707

44 897 889

10 446 578

11 700 443

Nikaragua

132

953

222

252

Peru

59

581

136

153

Portugalia

46 920

75 802

17 676

20 074

Rumunia

1 236 033

2 038 932

476 841

536 154

Serbia

64 000

73 296

17 190

19 213

Słowacja

26 224

23 907

5 614

6 254

Słowenia

298 760

608 427

142 023

161 090

Stany Zjednoczone

320 207

1 856 014

432 411

488 865

Tajlandia

80

329

76

86

Węgry

3 224 708

4 651 201

1 081 559

1 205 715

Wielka Brytania

39 706 019

51 710 949

12 061 183

13 587 303

Włochy

5 969 516

11 209 298

2 618 023

2 951 212

RAZEM

189 081 853

293 940 157

68 508 153

77 235 391

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE