Każdego miesiąca dzwonimy do kilkuset firm, aby zapytać o ceny. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Ceny młodych ziemniaków na polskich rynkach hurtowych (stan na 2 lipca 2024)

2024-07-02 13:13
  • W ostatnich dniach na rynku polskim obserwujemy znaczne różnice w cenach młodych ziemniaków. Analizując dane z Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego SA w Broniszach oraz Rolno-spożywczego rynku hurtowego we Wrocławiu (Targpiast), zauważamy, że ceny oscylują w szerokim przedziale.
  • Na Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym SA w Broniszach cena młodych ziemniaków kształtuje się w przedziale od 1,50 zł do 1,75 zł za kilogram. Warto zwrócić uwagę na spadek ceny o 13.3% w stosunku do poprzedniego okresu. Taka sytuacja może wynikać z większej podaży krajowego produktu, która obecnie obniża ceny.
  • Z kolei na Rolno-spożywczym rynku hurtowym we Wrocławiu (Targpiast) sytuacja wygląda nieco inaczej. Młode ziemniaki importowane z Grecji nadal utrzymują się na wyższym poziomie cenowym. Ceny tych ziemniaków, niezmienne od poprzedniego okresu, wynoszą od 3,00 zł do 4,70 zł za kilogram. Brak zmiany w cenie może świadczyć o stabilnej podaży i popycie na te importowane produkty.
  • Co interesujące, widoczna jest różnica w cenach ziemniaków krajowych w porównaniu do tych importowanych. Polski, lokalny produkt jest obecnie o wiele tańszy niż jego grecki odpowiednik. Importowane ziemniaki są nawet trzykrotnie droższe, co może być wynikiem dodatkowych kosztów transportu, cła oraz różnic w kosztach produkcji.
Podsumowując, cena młodych ziemniaków na polskich rynkach hurtowych jest bardzo zróżnicowana. Ziemniaki krajowe są obecnie znacznie tańsze od importowanych, co może skłaniać konsumentów do wyboru lokalnych produktów. Więcej informacji na temat aktualnych cen i trendów na rynku owoców i warzyw można znaleźć w abonamencie fresh-market.pl.

Zobacz więcej: Raporty cenowe

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem