Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport kapusty w I półroczu 2015 r.

Dane prezentowane przez GUS obejmują kategorię "Kapusta, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, z wyjątkiem kalafiorów, brokułów i brukselki, świeże lub schłodzone". oznacza to, że mamy do czynienia z wartościami zagregowanymi, co utrudnia ocenę sytuacji. Dominującą pozycją w tej kategorii jest oczywiście kapusta pekińska.

Wolumen eksportu kapusty w pierwszym półroczu 2015 roku wyniósł 70,7 tys. ton, a jego wartość 75,1 mln zł. Oznacza to, iż w samym drugim kwartale bieżącego roku z Polski wyeksportowano 24,2 tys. ton kapust za 31,2 mln zł.

Mamy zatem do czynienia ze znaczącym spadkiem eksportu w tej kategorii i to zarówno w relacji kwartał do kwartału jak też rok do roku.

W pierwszym kwartale 2015 roku eksport wyniósł bowiem 46,5 tys. ton, a jego wartość 43,9 mln zł. Eksport kapust zmalał więc – kwartał do kwartału o 22,3 tys. ton, czyli 48,0 procent oraz o 12,7 mln zł, czyli 28,9 procent. W wymiarze ilościowym mamy tu redukcję o niemal połowę, w wymiarze wartościowym nieco poniżej jednej trzeciej.

Na podobnym poziomie notujemy spadek w porównaniu z pierwszym półroczem 2014 roku, kiedy to wyeksportowano z Polski 104,2 tys. ton warzyw z tej kategorii na kwotę 131,2 mln zł. Spadek eksportu w relacji rok do roku wyniósł więc 33,5 tys. ton, czyli 32,1 procent oraz aż 56,1 mln zł, czyli 42,8 procent.

Tak znaczna redukcja eksportu ogółem to wynik embarga rosyjskiego. Na kierunku wschodnim Polska wyeksportowała aż o 57,7 procent mniej kapust niż w analogicznym okresie 2014 roku – spadek z 82,5 tys. ton do 34,9 tys. ton. Strata rynku rosyjskiego to mniej o 47,2 tys. ton, które trafiły tam w pierwszym półroczu 2014 roku. Nie skompensował tego wzrost sprzedaży na Białoruś – z 28,2 tys. ton do 33,6 tys. ton, tym bardziej, że mało kupiła również Ukraina – spadek z 6,8 tys. ton do 0,3 tys. ton.

Utraty rynku rosyjskiego nie zrównoważył również eksport do tak „egzotycznych” dla tego sektora krajów jak Serbia (2,8 tys. ton) czy inne kraje tego rejonu Europy (na przykład Bośnia lub Kosowo). Z krajów unijnych na liście pojawił się także Cypr z ilością 0,9 tys. ton.

Jeśli chodzi o obszar UE, to w relacji rok do roku mamy wyraźny wzrost eksportu – z 21,3 tys. ton do 30,5 tys. ton, ale i on nie zrównoważył w pełni skutków embarga. Wśród krajów unijnych więcej kiła Słowacja - wzrost z 4,1 tys. ton do 5,2 tys. ton oraz tacy pomniejsi odbiorcy jak Litwa, Łotwa, Niemcy i Rumunia (ta ostatnia zanotowała zwyżkę z 0,2 tys. ton do 2,2 tys. ton). Ale już lider wśród krajów UE kupił mniej niż rok temu – spadek z 9,3 tys. ton do 8,6 tys. ton.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 70 726 229 75 097 879 17 937 622 20 206 748
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 34 940 349 27 462 327 6 555 286 7 308 653
Białoruś kg 33 653 119 26 397 571 6 300 939 7 029 540
Mołdawia kg 957 323 608 371 145 298 160 087
Rosja kg 3 600 10 367 2 501 2 653
Ukraina kg 326 307 446 018 106 548 116 373
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 4 678 866 3 696 943 869 039 993 714
Armenia kg 432 640 381 707 89 624 105 015
Bośnia i Hercegowina kg 330 920 184 256 43 027 49 967
Czarnogóra kg 249 500 146 167 34 589 39 015
Kazachstan kg 295 543 408 475 96 226 110 950
Kosowo kg 539 480 337 357 79 509 90 059
Macedonia kg 42 000 10 890 2 520 2 916
Serbia kg 2 788 773 2 228 081 523 542 595 789
Zjednoczone Emiraty Arabskie kg 10 10 2 3
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 575 361 1 141 101 276 079 306 761
Norwegia kg 499 906 942 766 228 617 255 088
Szwajcaria kg 75 100 196 833 47 087 51 268
Australia kg 9 177 44 48
Kanada kg 346 1 325 331 357
RAZEM Unia Europejska : kg 30 531 653 42 797 508 10 237 218 11 597 620
Austria kg 96 004 237 000 56 040 64 133
Belgia kg 67 824 69 110 16 069 19 568
Bułgaria kg 323 130 225 358 53 124 61 646
Chorwacja kg 42 400 32 822 7 622 9 301
Cypr kg 911 290 1 227 301 290 178 337 167
Czechy kg 8 585 189 11 355 732 2 717 982 3 090 749
Dania kg 17 879 22 415 5 255 6 002
Estonia kg 972 827 1 247 060 301 627 335 217
Finlandia kg 8 840 18 504 4 416 5 030
Francja kg 12 9 2 2
Grecja kg 530 235 547 462 128 450 149 953
Holandia kg 152 542 271 341 64 336 72 939
Irlandia kg 51 237 125 850 30 661 33 702
Litwa kg 4 066 703 6 401 757 1 533 132 1 731 499
Łotwa kg 2 912 036 4 671 641 1 118 958 1 266 090
Niemcy kg 2 013 640 3 733 165 893 041 1 005 213
Portugalia kg 55 640 91 244 21 753 24 723
Rumunia kg 2 221 669 2 330 204 552 997 627 347
Słowacja kg 5 233 287 6 217 347 1 497 329 1 680 750
Słowenia kg 283 033 380 539 90 902 102 366
Szwecja kg 638 288 1 437 498 341 455 389 383
Węgry kg 552 555 851 093 199 948 231 482
Wielka Brytania kg 365 806 622 119 150 480 168 287
Włochy kg 429 587 680 937 161 461 185 071

Słowa kluczowe: kapusta, eksport kapusty, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE