Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Import kapusty w 3 kwartałach 2015 r.

2016-01-15 20:33

Wolumen importu kapusty (i pozostałych warzyw z tej kategorii) po trzech kwartałach 2015 roku wyniósł 16,3 tys. ton, a jego wartość 30,4 mln zł. Oznacza to, iż w samym trzecim kwartale 2015 roku import kapusty wyniósł 4,8 tys. ton oraz 4,3 mln zł.

Oznacza to duży spadek tego importu w relacji rok do roku w ujęciu ilościowym i bardzo duży w ujęciu wartościowy. W tym pierwszym bowiem spadł o 2,6 tys. ton, czyli o 35,1 procent, a w tym drugim o 23,6 mln zł, czyli o 76,4 procent.

Inaczej wygląda sytuacja gdy porównamy import w tej kategorii w relacji rok do roku. W trzech kwartałach 2014 roku sprowadzono do Polski 16,9 tys. ton tych warzyw, za 28,6 mln zł. Oznacza to, iż w ujęciu ilościowym mamy nieznaczny spadek importu – 0,6 tys. ton, czyli o 3,5 procent, natomiast w ujęciu wartościowym mamy do czynienia ze wzrostem o 1,8 mln zł, czyli o 6,3 procent.

Jeśłi spojrzymy na strukturę importu, to najciekawszą zmianę widać w grupie państw pozaunijnych. Po pierwsze z 5,1 tys. ton do 3,1 tys. ton spadł import z kraju – lidera tej strefy, czyli z Macedonii. Ale co jeszcze ciekawsze pojawił się import kapusty z Białorusi, i to niemały – 2,6 tys. ton, oraz import, śladowy bo śladowy, ale z Rosji – nieco ponad 40 ton. To najlepiej pokazuje skalę problemów ze zbiorami i podażą kapusty w Polsce w nowym sezonie.

Jeżeli chodzi o import z obszaru UE, to należy odnotować spadek jego wolumenu z 11,7 tys. ton do 10,4 tys. ton. Mocno spadł import od wcześniejszego lidera – Czech, bo z 4,2 tys. ton do zaledwie 0,5 tys. ton. Mniej było kapust z Holandii – spadek z 1,1 tys. ton do 1,0 tys. ton i z Niemiec – spadek z 3,6 tys. ton do 3,3 tys. ton. Zwiększył się za to import z Holandii, z poziomu 0,7 tys. ton do 1,4 tys. ton oraz minimalnie z Włoch, z 1,4 tys. ton do 1,5 tys. ton.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 16 294 383 30 430 559 7 317 321 8 032 445
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 2 696 045 714 146 171 294 188 923
Albania kg 13 095 44 069 10 516 11 273
Białoruś kg 2 642 710 640 537 153 692 169 818
Rosja kg 40 240 29 540 7 086 7 832
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 3 177 137 8 469 346 2 055 335 2 188 307
Chiny kg 1 453 10 522 2 504 2 749
Macedonia kg 3 101 802 8 367 303 2 030 689 2 161 102
Peru kg 2 900 6 295 1 518 1 676
QU w ramach handlu z kr.trzecimi kg 35 200 27 099 6 412 7 203
Serbia kg 20 300 24 038 5 766 6 373
Tajlandia kg 546 3 961 935 1 075
Turcja kg 14 845 29 107 7 274 7 840
Wietnam kg 91 1 021 237 289
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 3 616 252 141 60 602 67 657
Izrael kg 3 614 252 024 60 574 67 626
Rep. Południowej Afryki kg 2 117 28 31
RAZEM Unia Europejska : kg 10 417 585 20 994 926 5 030 090 5 587 558
Belgia kg 61 425 134 248 32 216 35 419
Czechy kg 513 300 459 249 109 553 121 412
Francja kg 228 551 489 423 118 063 129 628
Hiszpania kg 987 300 3 309 741 794 171 875 721
Holandia kg 1 392 635 1 721 068 414 523 461 845
Litwa kg 170 900 168 729 40 472 44 734
Łotwa kg 34 501 23 387 5 599 6 223
Niemcy kg 3 313 225 4 526 865 1 081 168 1 218 153
Portugalia kg 1 750 589 3 135 427 754 947 815 989
Słowacja kg 67 128 31 35
Węgry kg 263 069 678 312 163 752 175 346
Wielka Brytania kg 161 141 155 072 37 486 41 858
Włochy kg 1 540 882 6 193 277 1 478 109 1 661 195
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE