Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport ogórków po III kw. 2019 r.

Wolumen eksportu ogórków (kategoria CN 070700 - Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone) w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wyniósł 14,7 tys. ton, a jego wartość 53,5 mln zł. Oznacza to spadek wolumenu eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku, ale przy jednoczesnym wzroście wartości tegoż eksportu.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku wolumen tego eksportu wyniósł bowiem 15,7 tys. ton, a jego wartość 51,2 mln zł. Oznacza to zmniejszenie wolumenu rok do roku o 0,9 tys. ton, czyli o 6,1 procent oraz wzrost wartości o 2,3 mln zł, czyli o 4,5 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej eksportu ogórków między pierwszymi trzema kwartałami 2018 roku i takim samym okresem roku 2019, to należy odnotować dużą redukcję eksportu do największego odbiorcy – do Niemiec. Tu wolumen zmalał z 7,8 do 4,6 tys. ton. Zmalał też eksport do drugiego kraju w zestawieniu – na Litwę, spadek z 3,2 do 3,1 tys. ton. Wzrósł natomiast eksport do kraju na trzecim miejscu, czyli do Czech – z 1,3 do 1,6 tys. ton. Na czwarte miejsce z piątego weszła Łotwa – tu eksport zwiększył się z 0,6 do 1,1 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
{EUR]

Wartość
[USD]

Austria

313 025

2 092 638

489 967

548 065

Belgia

35 408

201 297

46 909

52 733

Białoruś

133 732

464 945

108 943

122 087

Cypr

12

85

20

22

Czechy

1 630 821

5 241 687

1 223 622

1 367 321

Dania

9 210

40 581

9 446

10 597

Estonia

861 730

3 595 738

836 632

944 601

Finlandia

43 260

153 298

35 757

39 910

Francja

4 448

70 984

16 481

18 535

Grecja

266

978

229

259

Hiszpania

20

84

20

22

Holandia

82 995

420 872

98 108

110 107

Irlandia

67 062

359 175

83 677

94 068

Litwa

3 114 446

11 589 854

2 698 672

3 046 340

Luksemburg

287

1 719

401

449

Łotwa

1 119 444

5 143 948

1 196 739

1 350 914

Niemcy

4 611 696

12 721 930

2 966 023

3 317 195

Norwegia

21 740

136 907

31 947

35 947

Rumunia

552 984

2 521 006

588 561

665 118

Słowacja

404 347

1 373 246

320 430

358 132

Szwajcaria

80 347

569 842

133 537

149 549

Szwecja

30 460

122 376

28 610

31 975

Ukraina

857 011

2 864 813

667 440

757 708

Węgry

12 753

26 381

6 179

6 933

Wielka Brytania

719 396

3 780 266

881 753

989 197

Włochy

2 651

8 383

1 945

2 168

RAZEM

14 709 551

53 503 033

12 472 048

14 019 952

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE