Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport ogórków w 2014 r.

Wolumen eksportu ogórków w 2014 roku wyniósł 8,9 tys. ton, a jego wartość 28,3 mln zł. W samym czwartym kwartale z Polski wyjechało zaś tylko 0,3 tys. ton ogórków za kwotę 1,2 mln zł.

To duży spadek eksportu tych warzyw w relacji kwartał do kwartału. W trzecim kwartale 2014 roku za granicę sprzedano bowiem 4,7 tys. ton ogórków za kwotę 11,0 mln zł. Mamy zatem spadek wolumenu eksportu o 4,4 tys. ton, czyli aż o 93,6 procent oraz spadek wartości tegoż eksportu o 9,8 mln zł, czyli o 89,1 procent.

Spadek eksportu w czwartym kwartale oczywiście tłumaczy fakt, że w okresie tym sezon produkcji tych warzyw w Polsce już się kończy. Jednak powód ten nie tłumaczy aż tak dużej redukcji. Dla porównania w czwartym kwartale 2013 roku wyeksportowano z Polski 2,0 tys. ton ogórków za 9,7 mln zł. Widać tu zatem negatywny wpływ rosyjskiego embarga na ogólny poziom eksportu ogórków z Polski.

Co ciekawe w relacji rok do roku udało się poprawić eksport ogółem, choć tylko w wymiarze ilościowym. W roku 2013 eksport ten wyniósł bowiem 7,7 tys. ton i 33,4 mln zł. Mamy zatem wzrost wolumenu o 1,2 tys. ton, czyli o 15,6 procent, ale spadek wartości o 5,1 mln zł, czyli o 15,3 procent. Widać zatem, jak bardzo potaniały ogórki w eksporcie w roku 2014 w stosunku do roku 2013.

Wracając do Rosji – na danych rocznych widać dobrze wpływ embarga. W roku 2013 eksport wyniósł 3,3 tys. ton, a w roku 2014 już tylko 1,9 tys. ton. Do tego doszedł spadek eksportu na Ukrainę – z poziomu 0,9 tys. ton na 0,3 tys. ton. Nie zdołał tego skompensować wzrost eksportu na Białoruś – z 0,5 tys. ton do 0,9 tys. ton.

Natomiast ogólny wzrost wolumenu eksportu możliwy był dzięki większej sprzedaży ogórków do krajów UE. Tu w roku 2013 eksport wyniósł 2,8 tys. ton, a w roku 204 5,6 tys. ton. Spośród największych odbiorców unijnych zwyżkę eksportu odnotowały Czechy – z 0,5 tys. ton do 1,4 tys. ton oraz Niemcy – z 0,8 tys. ton do 2,0 tys. ton. Mniej polskich ogórków trafiło natomiast na Litwę – w 2013 roku 0,7 tys. ton, a w 2014 roku 0,5 tys. ton.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 8 922 967 28 294 836 6 772 746 9 202 235
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 3 212 265 12 989 541 3 105 814 4 244 223
Białoruś kg 936 620 2 242 022 537 532 721 336
Rosja kg 1 939 643 9 730 054 2 325 497 3 199 308
Ukraina kg 336 002 1 017 465 242 785 323 579
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 69 946 407 390 98 458 132 768
Norwegia kg 680 3 246 779 1 059
Szwajcaria kg 69 125 403 624 97 554 131 537
Kanada kg 141 520 125 172
RAZEM Unia Europejska : kg 5 640 756 14 897 905 3 568 474 4 825 244
Austria kg 712 2 813 672 923
Belgia kg 6 428 24 561 5 853 7 515
Czechy kg 1 369 053 2 226 171 533 579 725 181
Dania kg 50 178 43 58
Estonia kg 92 470 149 460 35 819 49 020
Francja kg 48 159 38 52
Grecja kg 239 1 294 312 419
Hiszpania kg 5 702 41 401 9 881 12 805
Holandia kg 7 436 29 620 7 084 9 436
Irlandia kg 40 521 137 755 32 997 44 616
Litwa kg 510 708 1 688 757 403 917 549 060
Łotwa kg 709 002 1 580 748 377 645 515 297
Niemcy kg 2 040 575 5 990 208 1 437 130 1 942 250
Rumunia kg 8 540 34 850 8 266 10 629
Słowacja kg 351 715 832 655 199 564 267 912
Szwecja kg 3 488 15 045 3 604 4 926
Węgry kg 630 2 853 681 903
Wielka Brytania kg 493 024 2 138 087 511 082 683 819
Włochy kg 415 1 290 307 423
Słowa kluczowe: ogórki, eksport ogórków, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE