Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Regionalny rynek pomidorów i ogórków - 50. tydz. roku

Sytuacja na rynku pomidorów i ogórków szklarniowych w 50. tygodniu tego roku nie była stabilna. We wszystkich segmentach warzyw szklarniowych analitycy projektu EastFruit zauważyli fluktuacje cen w prawie wszystkich analizowanych krajach. Ponadto ustalone wcześniej trendy cenowe w wielu przypadkach zmieniły się na odwrotne. Ze wszystkich analizowanych krajów tylko w Mołdawii i Federacji Rosyjskiej ceny pomidorów szklarniowych pozostały na tym samym poziomie. Eksperci projektu uznali ten fakt za wyjątkowy, ponieważ we wszystkich innych krajach regionu wahania cen miały miejsce i w segmencie pomidorów, i w segmentach gładkich i „gruntowych” ogórków, zgodnie z danymi z tego okresu sprawozdawczego, w regionie nie zachowała się ani jedna poprzednia cena.

Na rynku czerwonych pomidorów szklarniowych maksymalne wahania cen odnotowano na Ukrainie, gdzie wcześniej ustalone tendencje wzrostowe zostały odwrócone. Tydzień wcześniej na Ukrainie obowiązywały najwyższe ceny pomidorów szklarniowych w regionie, co z kolei miało negatywny wpływ na popyt. Poza malejącym popytem stopniowe również pogorszenie jakości importowanych partii pomidorów zmusiło sprzedawców do znacznego obniżenia cen. Pod koniec ostatniego tygodnia po utracie 24 centów partie pomidorów szklarniowych na Ukrainie były oferowane w cenie 1,27 USD/kg.

Jednocześnie w sąsiedniej Polsce rynek czerwonych pomidorów cieplarnianych wykazywał przeciwne trendy wzrostowe. Niska podaż nowych partii pomidorów na rynek doprowadziła do niedoborów, co pozwoliło stopniowo podnosić ceny tych produktów. W rezultacie do końca okresu sprawozdawczego średnie ceny pomidorów szklarniowych w Polsce osiągnęły poziom 1,49 USD/kg, co dało najwyższą średnią cenę w regionie.

Analitycy projektu odnotowali niewielką dominację trendów wzrostowych cen do końca minionego tygodnia na rynku długiego gładkiego ogórka szklarniowego. Od początku okresu sprawozdawczego ceny tych ogórków szklarniowych zaczęły intensywnie rosnąć w Rosji z powodu niewystarczającej podaży lokalnych produktów. Do końca okresu sprawozdawczego średnia cena tych ogórków na rynku rosyjskim osiągnęła poziomy 1,34 USD/kg, czyli o 20 centów więcej niż w poprzednim tygodniu.

Ta sytuacja na rynku rosyjskim spowodowała jeszcze szybszy wzrost cen gładkich ogórków na Białorusi, gdzie do końca tygodnia ceny hurtowe osiągnęły średni poziom 1,61 USD/kg. Według lokalnych uczestników rynku, główne dostawy gładkich ogórków na rynku białoruskim w poprzednim tygodniu pochodziły właśnie z Rosji.

Na polskim rynku przeciwnie, do końca poprzedniego tygodnia cena ogórków gładkich spadła do 1,61 USD/kg, ponieważ poprzedni ustalony poziom cen doprowadził do znacznego spowolnienia tempa handlu.

w1

Analitycy EastFruit zauważyli ustanowienie wielokierunkowych trendów cenowych w segmencie krótkich ogórków „gruntowych”. Maksymalną zmianę sytuacji cenowej odnotowano na rynku białoruskim, gdzie ze względu na zakończenie kolejnego obrotu sprzedawcy drastycznie obniżyli ceny sprzedaży pozostałych partii produktów, których jakość była wyraźnie poniżej średniej. Po stracie 61 centów w ciągu tygodnia ogórki te na Białorusi sprzedano się po 1,04 USD/kg.

Do końca okresu sprawozdawczego najdroższe krótkie ogórki „gruntowe” w regionie oferowano na rynku Federacji Rosyjskiej, gdzie rozpoczęły się zbiory z kolejnej zmiany nasadzeń tego typu ogórka. A ponieważ jakość ogórków nowego obrotu została odnotowana jako wysoka, popyt na te produkty wzrósł. W rezultacie średnia cena tego ogórka w Rosji osiągnęła poziom 1,34 USD/kg.

w2

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE