Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport papryki w 2017 roku

Ponieważ GUS zmienił sposób publikowanie danych o eksporcie i są one teraz bardziej szczegółowe, to zamiast, jak w poprzednich latach, analizować dane z kategorii 070960 - Owoce świeże lub schłodzone z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, ograniczymy się do omówienia danych w kategorii bardziej szczegółowej 07096010 - Papryka słodka, świeża lub schłodzona. Różnica nie jest duża (w 2017 roku rzędu 300 ton, ale jest.

Dlatego też  w naszej analizie odniesiemy się nie tylko do zmian między rokiem 2016 i 2017, ale cofniemy się do lat 2015, 2014, a nawet do roku 2013, ostatniego przed wprowadzeniem rosyjskiego embarga.

Wolumen eksportu papryki słodkiej w 2017 roku wyniósł 18,9 tys. ton, a jego wartość wyniosła 71,3 mln zł. Ponieważ w 2016 roku eksport w tej kategorii osiągnął poziom 20,4 tys. ton oraz 79,6 mln zł, to mamy spadek w relacji rok do roku o 1,5 tys. ton, czyli 7,2 procent oraz o 8,3 mln zł, czyli 10,4 procent.

Mimo to należy uznać poziom eksportu papryki w 2017 roku za całkiem dobry. Świadczy o tym zestawienie z wcześniejszymi latami.

W roku 2015 eksport w tej kategorii wyniósł 15,1 tys. ton oraz 59,6 mln zł, co oznacza wzrost w relacji 2017 do 2015 o 3,8 tys. ton, czyli 25,0 procent oraz o 11,7 mln zł, czyli 19,7 procent.

W roku 2014 eksport wyniósł 16,9 tys. ton oraz 59,4 procent. W relacji 2017 do 2014 mamy zatem wzrost o 2,1 tys. ton, czyli 12,7 procent oraz o 11,9 mln zł, czyli 20,0 procent.

Nieźle wypada również zestawienie 2017 do 2013, w którym to roku wyeksportowano z Polski 18,8 tys. ton papryki słodkiej za 74,7 mln zł. Był to wszak rok jeszcze bez embarga, z eksportem do Rosji na poziomie 7,9 tys. ton i 30,9 mln zł. W relacji 2017 do 2013 mamy wyższy wolumen – o niecały tysiąc ton, czyli 0,5 procenta oraz niższą wartość, ale zaledwie o 3,5 mln zł, czyli 4,6 procent.

Z powyższych danych wynika dowodnie, że jeśli chodzi o polski rynek papryki, to bardzo dobrze poradził on sobie z zamknięciem rynku rosyjskiego. Szybko znalazł alternatywne kierunki dostaw i nie tylko zrekompensował straty spowodowane embargiem, ale potrafił wypracować wzrost eksportu.

Rzućmy jeszcze okiem na zmiany w strukturze geograficznej eksportu papryki słodkiej między rokiem 2016 i 2017. Ciekawy jest fakt, iż mimo wzrostu wolumenu ogółem, eksport do większości głównych odbiorców był niższy. Spadła sprzedaż do lidera zestawienia, Białorusi – z 4,2 do 3,3 tys. ton, eksport do Czech spadł z 2,5 do 2,3 tys. ton, do Niemiec z 2,0 do 1,4 tys. ton, a na Łotwę z 1,6 do zaledwie 0,6 tys. ton.

Nieznacznie wzrósł eksport na Litwę – z 1,5 do 1,6 tys. ton oraz do Holandii – z 1,1 do 1,2 tys. ton. Większy wzrost odnotowano w przypadku eksportu na Ukrainę – z 1,6 do 2,1 tys. ton.

Kraj

Masa
kg

Wartość
PLN

Wartość
EUR

Wartość
USD

Austria

189 092

745 290

175 354

203 546

Belgia

330 960

1 205 117

284 495

325 036

Białoruś

3 262 126

10 601 778

2 485 237

2 885 707

Bośnia i Hercegowina

166 100

537 433

126 269

148 429

Bułgaria

146 601

726 691

170 515

198 745

Chorwacja

27 880

91 533

21 687

24 961

Czechy

2 269 581

8 264 957

1 945 224

2 271 512

Dania

188 578

676 555

159 261

185 856

Estonia

389 168

1 103 239

258 711

304 187

Finlandia

636 750

2 360 713

555 378

648 340

Francja

483 212

1 730 248

407 387

472 846

Grecja

43 970

217 448

50 166

55 480

Hiszpania

8 800

26 926

6 402

7 380

Holandia

1 183 376

3 920 894

924 554

1 074 968

Irlandia

10 010

65 888

15 478

17 769

Kazachstan

45 880

287 136

67 318

75 047

Litwa

1 644 204

6 142 715

1 445 218

1 690 344

Łotwa

642 744

2 352 469

554 491

644 284

Mołdawia

43 600

191 196

44 744

48 780

Niemcy

1 436 280

6 127 027

1 441 909

1 683 352

Norwegia

306 865

1 237 361

291 724

339 711

QU w ramach
handlu z UE

11 000

9 823

2 314

2 579

Rumunia

515 931

1 903 199

447 490

519 338

Serbia

5 340

26 351

6 259

7 187

Słowacja

782 926

2 415 146

567 955

663 813

Słowenia

73 895

275 677

64 943

75 777

Stany Zjednoczone

25

1 286

303

338

Szwajcaria

112 600

394 211

92 699

108 463

Szwecja

430 987

1 654 450

390 579

454 907

Ukraina

2 069 880

9 829 336

2 298 035

2 516 118

Węgry

132 789

687 595

161 724

189 635

Wielka Brytania

737 537

3 029 902

715 014

820 014

Włochy

588 254

2 423 529

570 910

665 844

RAZEM

18 916 941

71 263 119

16 749 747

19 330 293

Słowa kluczowe: papryka, eksport papryki, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE