Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport pomidorów po 3 kw. 2015 r.

Wolumen eksportu pomidorów po trzech kwartałach 2015 roku wyniósł 88,9 tys. ton, a jego wartość 290,6 mln zł. W samym trzecim kwartale eksport wyniósł 56,7 tys. ton oraz 183,1 mln zł. Oznacza to, że w stosunku do drugiego kwartału wolumen eksportu pomidorów wrósł aż o 24,5 tys. ton, czyli o 76,1 procent i o 75,6 mln zł, czyli o 70,3 procent. Liczby te dobrze pokazują, jak bardzo wzrosła dynamika eksportu pomidorów w okresie lipiec – wrzesień.

Wzrost ten przełożył się także na relacje rok do roku, która wypadła dla polskich pomidorów nadspodziewanie dobrze, choć embargo rosyjskie nie przestało obowiązywać i mocno odcisnęło się na sprzedaży pomidorów na kierunku wschodnim, o czym poniżej.

Eksport ogółem uratowała w trzecim kwartale zeszłego roku pogoda w Europie. Ekstremalne, nawet jak na południową część Starego Kontynentu upały sprawiły, że mocno spadła podaż pomidora w takich krajach jak Hiszpania i Portugalia oraz Francja czy nawet Holandia. I w tych kierunkach popłynął strumień pomidorów z Polski – zjawisko w zasadzie wcześniej nie oglądane.

Wolumen eksportu pomidorów po trzech kwartałach 204 roku wyniósł 92,2 tys. ton, a jego wartość 288,5 mln zł. Mamy zatem w relacji rok do roku spadek wolumenu eksportu o 2,1 mln zł, czyli o 0,7 procent.

Choć eksport do Rosji spadł w tym ujęciu z 22,9 tys. ton do zaledwie 0,5 tys. ton, a w dodatku zmalał eksport na Białoruś – z 30,3 tys. ton do 23,7 tys. ton oraz na Ukrainę z 6,1 tys. ton do 2,4 tys. ton, to saldo wyrównał eksport do krajów UE.

Eksport do Hiszpanii wzrósł z 1,7 tys. ton do 10,2 tys. ton, do Francji z 1,8 tys. ton do 4,3 tys. ton, do Włoch z 0,4 tys. ton na 3,8 tys. ton, do Holandii z 0,7 tys. ton do 2,7 tys. ton, a do Portugalii z 0,3 tys. ton do 1,4 tys. ton.

Nie zawiedli też nasi tradycyjni więksi odbiorcy. Eksport do Wielkiej Brytanii utrzymał się na poziomie 8,2 tys. ton, do Czech wzrósł z 4,4 tys. ton na 7,3 tys. ton, do Niemiec zaś wzrósł z 1,8 tys. ton do 5,1 tys. ton. Tyle samo co przed rokiem – 2,3 tys. ton, kupili Bułgarzy. Tylko eksport do Rumunii zanotował spadek z 3,3 tys. ton do 1,0 tys. ton.

Kraj Jedn
miary
Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 88 943 118 290 631 843 70 489 794 77 673 980
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 26 516 975 71 488 792 17 529 833 19 204 772
Białoruś kg 23 693 147 62 129 294 15 244 631 16 682 703
Rosja kg 465 286 1 468 410 359 256 397 068
Ukraina kg 2 358 542 7 891 088 1 925 946 2 125 001
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 323 820 739 880 178 671 194 170
Bośnia i Hercegowina kg 99 192 122 970 30 208 33 478
Kazachstan kg 163 128 446 285 107 430 116 225
Serbia kg 61 500 170 625 41 033 44 467
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 238 043 1 199 050 285 566 317 253
Norwegia kg 238 043 1 199 050 285 566 317 253
RAZEM Unia Europejska : kg 61 864 280 217 204 121 52 495 724 57 957 785
Austria kg 803 841 3 093 924 747 480 829 094
Belgia kg 26 963 104 878 25 230 27 902
Bułgaria kg 2 308 916 3 755 467 910 720 1 002 862
Chorwacja kg 108 473 278 224 67 230 75 564
Cypr kg 478 829 2 230 197 540 043 593 522
Czechy kg 7 352 021 24 273 353 5 879 651 6 470 592
Dania kg 1 023 991 3 555 811 858 538 949 014
Estonia kg 907 155 2 454 186 591 356 655 953
Finlandia kg 1 449 535 4 965 366 1 192 025 1 316 390
Francja kg 4 270 312 13 780 506 3 326 761 3 678 137
Grecja kg 745 920 1 913 144 462 492 510 248
Hiszpania kg 10 254 691 36 282 959 8 739 132 9 646 137
Holandia kg 2 707 898 11 267 134 2 704 697 2 991 641
Irlandia kg 252 756 1 118 193 270 101 299 405
Litwa kg 4 544 794 14 759 175 3 585 670 3 942 957
Łotwa kg 2 654 508 9 751 017 2 375 402 2 609 109
Niemcy kg 5 087 396 15 971 947 3 856 343 4 276 533
Portugalia kg 1 367 257 4 541 641 1 093 688 1 208 513
Rumunia kg 972 787 2 544 968 619 027 682 930
Słowacja kg 1 173 480 3 652 690 879 801 975 673
Słowenia kg 129 146 527 765 126 845 140 426
Szwecja kg 1 061 059 3 829 722 925 520 1 022 404
Węgry kg 166 386 799 944 191 126 211 863
Wielka Brytania kg 8 219 257 39 809 900 9 649 545 10 657 448
Włochy kg 3 796 909 11 942 010 2 877 301 3 183 468
Słowa kluczowe: pomidory, eksport pomidorów, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE