Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport pomidorów w 2018 r.

Wolumen eksportu pomidorów świeżych i schłodzonych (Kategoria CN 070200) w 2018 roku wyniósł 88,3 tys. ton, natomiast jego wartość osiągnęła poziom 287,7 mln zł. Oznacza to, że w samym czwartym kwartale eksport w tej kategorii osiągnął poziom 15,4 tys. ton oraz 64,2 mln zł. To dużo mniej niż kwartał wcześniej, kiedy to eksport ten był na poziomie odpowiednio 44,6 tys. ton oraz 148,0 mln zł (co nie dziwi, bo czwarty kwartał to już końcówka sezonu eksportowego). Jednocześnie warto zauważyć, iż poziom eksportu w omawianej kategorii w kwartale czwartym 2018 roku był wyższy niż w analogicznym okresie roku 2017 (odpowiednio 13,4 tys. ton oraz 54,8 mln zł).

Jeśli chodzi o relację rok do roku, to wolumen eksportu pomidorów w roku 2017 był na poziomie 92,3 tys. ton, a wartość 301,5 mln zł, co oznacza spadek w wymiarze ilościowym o 4,0 tys. ton, czyli 4,3 procent i w wymiarze wartościowym o 13,8 mln zł, czyli 4,6 procent.

Natomiast co do zmian w strukturze geograficznej tego eksportu między rokiem 2017 i 2017, to należy odnotować znaczne zmiany w kolejności pierwszych dziesięciu największych odbiorców polskiego pomidora. Z miejsca pierwszego w tym zestawieniu na drugie spadła Białoruś, a import z tego kraju skurczył się z 17,4 do 12,5 tys. ton. Na pierwsze z czwartego awansowały Niemcy – wzrost z 6,6 do 15,6 tys. ton.

Eksport wzrósł także w przypadku: Grecji – z 5,1 do 9,0 tys. ton, Francji – z 4,1 do 5,5 tys. ton, Czech – z 4,1 do 5,6 tys. ton, Bułgarii – z 3,7 do 4,9 tys. ton. W pierwszej dziesiątce znalazła się też Rumunia, bo eksport do tego kraju wzrósł z 2,5 do 3,2 tys. ton.

Spadek eksportu odnotowano w przypadku: Wielkiej Brytanii – z 14,0 do 10,1 tys. ton, Hiszpanii – z 10,0 do 4,2 tys. ton, Włoch – z 5,4 do 4,3 tys. ton oraz Litwy – z 3,5 do 2,5 tys. ton, przez co kraj tej wypadł z pierwszej dziesiątki największych odbiorców polskich pomidorów.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Austria

657 495

2 488 892

580 501

680 343

Belgia

111 396

460 756

107 649

125 824

Białoruś

12 473 653

32 093 667

7 591 357

9 168 586

Bośnia i Hercegowina

266 845

274 126

63 806

74 408

Bułgaria

4 877 759

8 911 268

2 077 288

2 429 331

Chorwacja

525 568

1 625 006

381 694

452 682

Cypr

40 392

133 944

31 124

36 301

Czechy

5 652 745

18 767 683

4 373 766

5 101 810

Dania

777 450

2 509 225

586 420

689 480

Estonia

339 967

1 075 253

250 399

292 425

Finlandia

732 314

2 915 072

679 887

794 533

Francja

5 537 332

17 399 777

4 048 946

4 710 523

Grecja

9 018 353

26 442 236

6 168 452

7 224 998

Hiszpania

4 160 317

11 547 182

2 686 754

3 133 625

Holandia

2 310 565

9 016 823

2 101 852

2 446 646

Irlandia

303 111

2 103 390

496 217

595 132

Islandia

2

187

43

49

Kazachstan

38 400

108 954

25 743

31 044

Kosowo

39 600

19 972

4 641

5 394

Litwa

2 460 126

7 495 590

1 748 576

2 048 086

Łotwa

567 207

1 737 404

405 186

474 767

Mołdawia

48 720

111 007

25 827

29 868

Niemcy

15 559 548

56 548 573

13 195 222

15 426 822

Norwegia

420 766

1 987 144

462 828

537 909

Portugalia

614 016

1 413 344

328 054

381 364

Rumunia

3 233 559

7 724 738

1 805 873

2 124 210

Serbia

45

676

157

182

Słowacja

627 053

2 382 262

554 865

646 542

Słowenia

36 120

99 037

23 013

26 657

Szwecja

1 189 778

4 444 722

1 036 232

1 210 311

Ukraina

941 694

3 063 126

722 371

860 766

Węgry

302 192

1 000 211

233 359

273 440

Wielka Brytania

10 098 355

47 993 955

11 222 616

13 197 786

Włochy

4 301 425

13 794 945

3 215 443

3 753 775

RAZEM

88 263 868

287 690 147

67 236 161

78 985 619

Słowa kluczowe: pomidory, eksport pomidoró, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE