Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport pomidorów w 2019 r.

Wolumen eksportu pomidorów (kategoria CN 07020000 - Pomidory, świeże lub schłodzone) w 2019 roku wyniósł 72,6 tys. ton, zaś jego wartość osiągnęła poziom 273,4 mln zł. Oznacza to duży spadek wolumenu tego eksportu, w ujęciu rok do roku, przy o wiele mniejszym obniżeniu jego wartości.

W roku 2018 eksport w tej kategorii wyniósł natomiast 91,7 tys. ton oraz 297,8 mln zł. Mamy zatem spadek wolumenu o 19,2 tys. ton, czyli o 20,9 procent oraz spadek wartości o 24,4 mln zł, czyli o 8,2 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej eksportu polskich pomidorów między rokiem 2018 i rokiem 2019, to po spadku w trzecim kwartale na pozycję drugą, Niemcy wróciły na miejsce lidera. I to mimo, że wolumen eksportu do Niemiec zmalał z 15,5 do 11,6 tys. ton, ale spadki dotknęły większość dużych importerów polskiego pomidora. Na drugim miejscu pozostaje Białoruś, choć i tu wolumen spadł – z 12,5 do 10,4 tys. ton. Na miejscu trzecim pozostała Wielka Brytania ze spadkiem wolumenu z 10,6 do 9,1 tys. ton.

Bardzo mocno skurczył się eksport do Grecji, trzeciej przed rokiem, która spadła na pozycję 14 – spadek wolumenu z 10,1 do 1,3 tys. ton. Z miejsca 5 na 6 spadły Czechy – wolumen zmalał z 5,9 do 5,5 tys. ton. Z miejsca 6 na 4 awansowała Francja, do której eksport wzrósł z 5,6 do 6,8 tys. ton, a na miejscu 7 utrzymała się Hiszpania, dokąd eksport zmalał z 5,3 do 3,9 tys. ton.

Będąca na miejscu 8 w roku 2018 Bułgaria wypadła poza pierwszą dziesiątkę (miejsce 11) w skutek spadku wolumenu z 5,0 do 1,9 tys. ton, dzięki czemu Włochy, mimo spadku wolumenu z 4,3 do 3,6 tys. ton, awansowały z miejsca 9 na 8. Z miejsca 10 na 16 spadła Rumunia, redukując zakupy polskich pomidorów z 3,2 do 0,8 tys. ton.

Do pierwszej dziesiątki w 2019 weszły zaś: Ukraina – miejsca 14 na 5 dzięki wzrostowi importu z 0,9 do 5,9 tys. ton, Holandia – z 12 na 9 miejsce przy wzroście z 2,3 do 2,4 tys. ton i Litwa – z miejsca 11 na 10 przy spadku z 2,4 do 2,2 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Antarktyda

5

103

27

24

Arabia Saudyjska

15 120

55 380

14 486

13 006

Austria

969 316

3 755 270

973 024

872 541

Belgia

92 353

544 264

142 029

126 758

Białoruś

10 421 529

32 682 138

8 583 903

7 623 389

Bułgaria

1 941 151

4 312 466

1 125 521

1 005 016

Chorwacja

292 124

992 299

255 912

230 188

Cypr

18

109

29

25

Czechy

5 466 006

20 161 090

5 214 692

4 686 395

Dania

236 289

786 943

203 263

182 676

Estonia

497 106

1 939 852

501 928

450 733

Finlandia

575 900

2 486 151

644 774

578 604

Francja

6 827 773

24 980 533

6 470 762

5 808 863

Grecja

1 347 799

5 754 914

1 507 265

1 349 136

Hiszpania

3 893 195

12 927 202

3 358 150

3 009 212

Holandia

2 352 337

9 413 375

2 432 330

2 184 620

Irlandia

285 141

2 743 282

719 307

638 697

Litwa

2 207 831

8 953 605

2 325 472

2 082 286

Luksemburg

1 014

6 878

1 782

1 601

Łotwa

1 454 889

5 950 902

1 542 917

1 383 794

Mołdawia

4 014

16 456

4 282

3 823

Niemcy

11 557 173

43 711 754

11 331 119

10 161 481

Norwegia

430 360

1 406 628

360 447

324 983

Portugalia

7 038

19 009

4 922

4 411

Rumunia

844 284

3 041 150

790 776

707 521

Serbia

49 800

145 421

37 655

33 742

Słowacja

402 929

1 829 523

473 646

424 764

Słowenia

60 804

183 296

47 380

42 591

Stany Zjednoczone

5

208

54

49

Szwecja

1 416 651

5 339 235

1 377 094

1 238 247

Ukraina

5 897 449

19 215 900

5 059 434

4 483 831

Węgry

371 084

1 286 736

334 611

299 513

Wielka Brytania

9 057 945

46 962 438

12 213 857

10 931 036

Włochy

3 575 059

11 771 556

3 042 095

2 732 295

RAZEM

72 551 491

273 376 066

71 094 945

63 615 851

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE