Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Import pomidorów po II kw. 2018 r.

Wolumen importu do Polski pomidorów (kategoria CN 070200) wyniósł w pierwszym kwartale 2018 roku 106,3 tys. ton, a jego wartość 591,3 mln zł. Oznacza to, iż w samym drugim kwartale import w tej kategorii wyniósł 42,1 tys. ton oraz 239,6 mln zł i był mniejszy od tego w kwartale pierwszym o 22,9 tys. ton, czyli 34,4 procent oraz o 112,1 mln zł, czyli 31,9 procent.

Natomiast w relacji rok do roku odnotowujemy wzrost importu pomidorów, jako że w pierwszym półroczu 2017 roku jego wolumen osiągnął poziom 95,0 tys. ton, a wartość567,3 mln zł. Daje to wzrost rok do roku o 11,4 tys. ton, czyli o 12,0 procent oraz o 24,0 mln zł, czyli o 4,2 procent.

Jeśli chodzi o różnice w strukturze geograficznej importu w pierwszych sześciu miesiącach roku 20107 i 2018, to pozycję lidera zachowała i wzmocniła Hiszpania. Import z tego kraju wzrósł z 36,3 do 40,4 tys. ton. Wzrósł także import z drugiej na liście Holandii, z 21,0 do 24,8 tys. ton oraz z Niemiec, z 9,2 do 11,0 tys. ton.. Więcej do Polski trafiło także pomidorów z Francji – z 1,1 do 1,4 tys. ton oraz z Włoch – z 0,9 do 2,4 tys. ton. Jeśli chodzi o kraje spoza UE, to wzrost importu odnotowano w przypadku Maroka – z 7,2 do 9,4 tys. ton.

Spadek importu zaś odnotowano w przypadku Belgii – z 2,0 do 1,7 tys. ton i Portugalii – z 2,4 do 0,8 tys. ton. Wśród krajów spoza UE spadek importu przede wszystkim dotknął sprzedaż z Turcji – z 13,5 do 12,8 tys. ton. Mniej trafiło do Polski pomidorów z Ukrainy – spadek z 0,8 do 0,5 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Belgia

1 676 058

6 431 489

1 532 165

1 873 415

Bułgaria

36 144

194 626

46 367

54 888

Chiny

7 310

41 354

9 865

12 145

Dania

11 584

74 079

17 775

21 968

Egipt

49 963

359 897

85 992

103 468

Francja

1 360 244

7 244 214

1 732 775

2 103 648

Grecja

94 278

464 544

111 179

134 954

Hiszpania

40 382 750

236 868 445

56 500 622

68 670 996

Holandia

24 794 948

130 336 260

30 991 682

37 840 435

Honduras

1 632

17 077

4 101

5 060

Irlandia

183 251

1 584 947

377 593

446 980

Izrael

150 945

865 909

206 484

252 735

Litwa

8 890

6 683

1 592

1 885

Macedonia

71 113

497 072

118 202

142 591

Maroko

9 414 649

44 705 834

10 683 272

13 032 198

Niemcy

10 969 293

82 413 308

19 680 815

24 007 087

Portugalia

779 575

4 121 403

983 322

1 188 679

QU w ramach
handlu z kr.trzecimi

31 155

89 088

21 388

26 423

Rep. Południowej
Afryki

699

9 031

2 156

2 580

Senegal

343 116

3 155 798

754 613

923 790

Serbia

13 900

53 791

12 815

15 170

Słowacja

900

7 125

1 687

2 073

Szwecja

4 770

59 796

14 380

17 738

Tunezja

91 081

654 643

155 651

189 668

Turcja

12 821 631

49 645 210

11 888 795

14 436 012

Ukraina

532 060

4 626 109

1 103 231

1 341 282

Wielka Brytania

66 291

327 604

78 395

96 589

Włochy

2 442 676

16 492 850

3 949 196

4 844 184

RAZEM

106 340 906

591 348 186

141 066 110

171 788 641

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE