Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Import pomidorów w 2018 r.

Wolumen importu do Polski pomidorów (kategoria CN 070200) wyniósł w 2018 roku 153,3 tys. ton, a jego wartość 855,3 mln zł. Oznacza to, iż w samym czwartym kwartale import w tej kategorii wyniósł 33,8 tys. ton oraz 210,5 mln zł.

W roku 2017 import pomidorów do Polski wyniósł 144,7 tys. ton oraz 839,8 mln zł. Oznacza to wzrost importu w tej kategorii w ujęciu ilościowym o 8,6 tys. ton, czyli o 6,0 procent oraz wzrost w ujęciu wartościowym o 15,5 mln zł, czyli o 1,8 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej importu w omawianej kategorii między rokiem 2017 i 2018, to głównie były to zmiany ilościowe. W pierwszej piątce największych dostawców pomidorów do Polski kolejność w rankingu została utrzymana, a w wszystkie te kraje odnotowały wzrost sprzedaży: Hiszpania – z 48,9 do 51,4 tys. ton, Holandia – z 35,4 do 41,2 tys. ton, Turcja – z 18,3 do 18,5 tys. ton, Niemcy – z 16,6 do 16,8 tys. ton i Maroko – z 12,2 do 14,4 tys. ton.

Import z Belgii spadł z 3,6 do 2,3 tys. ton, a z Portugalii – z 2,9 do 1,2 tys. ton. Spadł także import z Ukrainy – z 2,4 do 1,2 tys. ton. Wzrósł natomiast import z Włoch – z 1,0 do 2,9 tys. ton, a z Francji z 1,4 do 1,8 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Albania

31 478

103 744

24 100

27 492

Argentyna

1 296

9 181

2 203

2 723

Azerbejdżan

76 410

367 036

85 230

97 084

Belgia

2 322 191

8 949 497

2 115 322

2 536 298

Bułgaria

36 144

194 626

46 367

54 888

Chile

840

6 434

1 517

1 863

Chiny

10 650

72 328

17 068

20 448

Dania

46 679

308 379

72 167

84 291

Egipt

53 577

373 205

89 000

106 751

Etiopia

21 634

92 544

22 047

26 099

Francja

1 774 348

10 131 129

2 404 496

2 878 718

Grecja

107 325

509 373

121 439

146 311

Hiszpania

51 395 300

309 067 137

73 283 572

87 928 580

Holandia

41 200 703

209 950 578

49 504 154

59 226 720

Honduras

1 632

17 090

4 105

5 064

Irlandia

183 251

1 584 947

377 593

446 980

Izrael

229 545

1 144 625

271 202

327 127

Kanada

3 600

11 621

2 698

3 072

Kosowo

8 640

79 100

18 380

20 983

Litwa

16 350

65 656

15 285

17 479

Macedonia

177 003

1 147 792

269 294

314 647

Maroko

14 369 081

69 301 946

16 396 345

19 566 443

Niemcy

16 834 528

128 086 429

30 292 631

36 179 471

Portugalia

1 204 278

7 910 998

1 864 627

2 201 532

QU w ramach handlu
z kr.trzecimi

31 155

89 088

21 388

26 423

Rep. Południowej
Afryki

3 820

109 976

25 628

29 565

Rumunia

780

4 203

977

1 115

Senegal

382 439

3 345 100

797 833

971 574

Serbia

13 900

53 791

12 815

15 170

Słowacja

900

7 125

1 687

2 073

St. Barthélemy

16 800

29 083

6 758

7 854

Szwecja

7 710

77 013

18 397

22 503

Tunezja

140 929

1 010 377

238 369

284 482

Turcja

18 451 236

72 565 210

17 211 872

20 507 952

Ukraina

1 193 260

8 529 815

2 010 616

2 386 282

Wielka Brytania

70 131

347 280

82 960

101 867

Włochy

2 909 455

19 637 523

4 678 719

5 676 888

RAZEM

153 328 998

855 290 979

202 408 861

242 254 812

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE