Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Eksport porów w 2013 r.

Polska z pewnością nie jest "porową" potęgą w eksporcie. Jednak rok 2013 wypada całkiem nieźle w tej kategorii eksportu polskich warzyw. Wolumen eksportu porów w 2013 roku wyniósł 1,4 ton, a jego wartość 4,2 mln zł. W samym czwartym kwartale z Polski wyeksportowano 0,4 tys. ton porów za 0,9 mln zł. Oznacza to, że udział czwartego kwartału w eksporcie całorocznym wyniósł 28,6 procent w ujęciu ilościowym i 21,4 procent w ujęciu wartościowym. Liczby te pokazują, iż ostatni kwartał roku to okres wzrostu ilościowego w sprzedaży porów za granicę, przy jednoczesnym spadku ich cen.

Jak pokazuje tabela poniżej aż 78,6 procent polskich porów trafiło w 2013 roku do krajów UE. Ta dominacja kierunku unijnego jest zjawiskiem stałym w eksporcie polskich porów. Nie mniej należy też zauważyć, że największym ich odbiorcą była w omawianym roku Rosja.

O tym, że rok 2013 był bardzo dobry dla eksportu polskich porów świadczy porównanie z rokiem 2012. Wtedy eksport wyniósł zaledwie 0,6 tys. ton i 1,9 mln zł. W 2013 roku był on zatem większy o 0,8 tys. ton (+133,3 procent) i 2,3 mln zł (+121,0 procent).


 

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 1 398 788 4 214 120 1 010 278 1 339 000
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 343 509 1 024 358 245 454 327 291
Białoruś kg 38 558 86 713 20 757 27 709
Rosja kg 203 020 585 243 140 158 188 023
Ukraina kg 101 931 352 402 84 539 111 559
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 893 1 729 414 566
Kazachstan kg 867 1 558 373 513
QQ w ramach handlu z kr.trzecimi kg 26 171 41 53
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 95 6 555 1 575 2 070
Norwegia kg 70 2 205 527 685
Szwajcaria kg 25 4 350 1 048 1 385
RAZEM Unia Europejska : kg 1 054 291 3 181 478 762 835 1 009 073
Belgia kg 171 549 324 620 78 372 101 774
Chorwacja kg 101 760 295 053 70 256 94 302
Czechy kg 116 601 266 139 63 823 84 512
Estonia kg 1 964 6 695 1 609 2 132
Grecja kg 30 72 18 23
Hiszpania kg 13 150 63 568 14 963 20 025
Holandia kg 963 3 675 869 1 157
Irlandia kg 753 3 742 902 1 200
Litwa kg 60 292 203 437 48 631 64 508
Łotwa kg 54 813 69 775 16 682 21 803
Niemcy kg 119 854 492 784 118 255 157 164
Rumunia kg 44 868 169 826 40 889 54 331
Słowacja kg 157 931 439 051 105 092 138 864
Słowenia kg 21 040 44 505 10 582 14 267
Szwecja kg 19 199 49 65
Węgry kg 74 770 366 201 88 147 117 061
Wielka Brytania kg 49 544 290 168 69 816 90 477
Włochy kg 64 390 141 968 33 880 45 408

Słowa kluczowe: pory, eksport porów, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE