Kontaktujemy się w sprawie cen z kilkuset skupami w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Import porów w 2016 r.

W 2015 roku do Polski sprowadzono bowiem 8,4 tys. ton za 20,1  mln zł. Daje to wzrost wolumenu importu porów o 2441,9 ton, czyli o 29,2 procent oraz wzrost wartości o 6,7 mln zł, czyli 33,2 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze importu porów w relacji rok do roku, to były one ograniczone do zmian ilościowych, głównie wzrostów. Liderem dostaw porów do Polski pozostała Belgia, która umocniła nawet swą pozycję – przez wzrost z 3423,7 do 5372,9 ton. Wzrósł też import z Turcji – z 760 do 1101,2 ton, z Holandii – z 975,0 do 1279,3 ton oraz z Hiszpanii – z 586,9 do 605,2 ton. Spadek odnotował import z Francji – z 2138,4 do 1906,9 ton.


 

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 10 806 107 26 918 998 6 197 382 6 887 616
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 280 975 474 771 108 433 120 720
Albania kg 280 975 474 771 108 433 120 720
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 1 106 557 2 447 871 560 545 622 411
Etiopia kg 31 1 245 288 317
Indie kg 4 344 120 321 27 380 29 112
Kenia kg 324 8 211 1 932 2 111
QU w ramach handlu z kr.trzecimi kg 650 1 101 255 280
Tajlandia kg 58 1 202 282 313
Turcja kg 1 101 150 2 315 791 530 408 590 278
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 7 087 256 568 58 966 64 998
Izrael kg 6 182 239 493 55 040 60 629
Rep. Południowej Afryki kg 905 17 075 3 926 4 369
RAZEM Unia Europejska : kg 9 411 488 23 739 788 5 469 438 6 079 487
Belgia kg 5 372 910 13 416 766 3 095 733 3 431 191
Bułgaria kg 1 755 12 435 2 832 3 154
Czechy kg 18 878 64 521 14 809 16 458
Francja kg 1 906 737 4 165 953 955 753 1 062 846
Hiszpania kg 605 190 2 291 720 525 923 594 304
Holandia kg 1 279 285 3 091 734 713 891 791 432
Niemcy kg 49 475 128 746 29 830 33 842
Portugalia kg 132 090 417 583 96 340 109 055
Rumunia kg 10 35 8 8
Słowacja kg 1 600 3 318 771 860
Węgry kg 183 914 212 239
Wielka Brytania kg 5 500 11 432 2 692 2 941
Włochy kg 37 875 134 631 30 644 33 157

Zobacz więcej: Pory

Słowa kluczowe: pory, import porów, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE