Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport sałaty w 2012 roku

GUS podaje dane o eksporcie sałaty w dwóch kategoriach: eksport sałaty głowiastej i eksport sałaty oprócz sałaty głowiastej. W poniższym omówieniu zachowamy ten podział.

Jeśli chodzi o sałatę głowiastą to wolumen jej eksportu w 2012 roku wyniósł 4,9 tys. ton, a jego wartość 24,6 mln zł. Dla porównania w 2011 roku eksport był na poziomie 4,9 tys. ton i 2,0 mln zł, zatem dość zbliżonym. Widać jednak, że w 2012 roku polska sałata uzyskiwała średnio lepsze ceny niż w 2011 roku. Tak, jak w 2011 roku, tak i w 2012 największymi odbiorcami były Ukraina, Niemcy i Czechy.

 

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 4 896 096 24 585 367 5 842 890 7 502 252
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 1 157 836 4 828 094 1 151 897 1 482 442
Białoruś kg 25 721 113 452 27 176 35 140
Mołdawia kg 2 747 7 885 1 873 2 420
Rosja kg 125 369 487 526 115 914 150 276
Ukraina kg 1 003 999 4 219 231 1 006 934 1 294 606
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 157 1 251 296 378
QQ w ramach handlu z kr.trzecimi kg 157 1 251 296 378
RAZEM Unia Europejska : kg 3 738 103 19 756 022 4 690 697 6 019 432
Belgia kg 33 122 30 38
Bułgaria kg 48 440 165 387 39 788 49 828
Dania kg 176 133 613 083 143 946 181 176
Estonia kg 1 950 6 047 1 467 1 912
Grecja kg 202 066 709 759 170 433 214 067
Hiszpania kg 207 215 685 704 165 695 207 281
Irlandia kg 36 630 150 195
Litwa kg 136 084 361 416 86 853 109 565
Łotwa kg 227 2 272 549 728
Niderlandy kg 5 110 25 32
Niemcy kg 1 035 275 7 327 042 1 737 500 2 240 414
Republika Czeska kg 1 112 844 5 813 744 1 378 954 1 772 244
Rumunia kg 19 362 49 116 11 708 14 868
Słowacja kg 572 005 2 931 932 696 508 895 401
Szwecja kg 2 11 3 3
Węgry kg 130 655 796 357 185 684 240 768
Wielka Brytania kg 1 491 13 235 3 157 4 048
Włochy kg 94 280 280 055 68 247 86 864

Wolumen eksportu innych rodzajów sałat był dużo niższy w porównaniu z sałatą głowiastą. W 2012 roku było to 803,6 tony. Wartość eksportu wyniosła 3,4 mln zł. Dla porównania w 2011 roku wyeksportowano niemal dwa razy mniej tych rodzajów sałaty, bo 448,5 tony. Wartość importu w 2011 roku również była niższa i wyniosła 2,0 mln zł.

Tak duża różnica w eksporcie wynikała głównie z większych zakupów przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej (wzrost o niemal 300 ton). Nie mniej także eksport do krajów UE uległ zwiększeniu (o ponad 50 ton). O ile na wschodzie głównymi kupującymi pozostały Rosja i Ukraina, o tyle w Unii struktura eksportu była w 2012 roku odmienna niż w roku 2011. Wtedy eksportowano głównie do Niemiec, Holandii i na litwę. W 2012 roku były to Litwa, Czechy i Bułgaria.

 

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 803 560 3 380 466 804 273 1 042 355
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 623 157 2 793 302 664 607 864 238
Mołdawia kg 525 1 685 413 517
Rosja kg 218 652 1 128 780 268 090 351 247
Ukraina kg 403 980 1 662 837 396 104 512 474
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 140 625 149 195
QQ w ramach handlu z kr.trzecimi kg 140 625 149 195
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 6 178 46 398 11 111 14 544
Norwegia kg 6 178 46 398 11 111 14 544
RAZEM Unia Europejska : kg 174 085 540 141 128 406 163 378
Austria kg 12 095 61 214 14 835 18 903
Bułgaria kg 34 179 77 791 18 646 23 658
Cypr kg 1 500 7 372 1 692 2 139
Litwa kg 74 416 243 448 57 934 73 467
Łotwa kg 135 1 314 304 387
Niderlandy kg 1 680 3 088 695 914
Niemcy kg 8 277 18 091 4 099 5 351
QQ w ramach handlu z UE kg 110 408 97 120
Republika Czeska kg 21 226 31 375 7 420 9 336
Rumunia kg 7 200 33 839 7 830 9 969
Słowacja kg 10 879 48 994 11 666 14 924
Szwecja kg 1 12 3 4
Węgry kg 2 088 11 499 2 780 3 689
Wielka Brytania kg 299 1 696 405 517

 

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE