Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Globalny rynek sałaty i cykorii

2019-05-27 08:00

Wielkość rynku

Światowe przychody rynku sałaty i cykorii wyniosły w 2017 roku 30 mld USD (szacunki IndexBox), co oznacza wzrost o 16 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba ta odzwierciedla całkowite przychody producentów i importerów (z wyłączeniem kosztów logistyki, kosztów sprzedaży detalicznej i marż detalicznych, które zostaną uwzględnione w ostatecznej cenie konsumenckiej).

Wartość rynkowa zwiększyła średnią roczną stopę o 3,6 procent w okresie od 2007 do 2017 roku; wzorzec trendu wskazywał na pewne zauważalne wahania w niektórych latach. Tempo wzrostu było najbardziej wyraźne w 2010 roku, kiedy wartość rynku wzrosła o 21 procent rok do roku. Globalne spożycie sałaty i cykorii osiągnęło szczyt w roku 2017 i oczekuje się, że w najbliższym czasie utrzyma ono swój wzrost.

W 2017 roku globalne spożycie sałaty i cykorii wyniosło 27 mln ton, stabilizując się w poprzednim roku. Łączna wielkość konsumpcji zwiększyła się o +1,2 procent w latach 2007–2017; wzorzec trendu pozostał niezmienny, a w badanym okresie odnotowano jedynie niewielkie wahania.

Konsumpcja według krajów

Chiny (15 mln ton) pozostają największym konsumentem sałaty i cykorii na świecie. Spożycie w tym kraju stanowi 56 procent całkowitej konsumpcji. Co więcej, spożycie sałaty i cykorii w Chinach jest czterokrotnie wyższe od tego, które odnotowano w drugim co do wielkości kraju-konsumencie na świecie, czyli w USA (3,7 mln ton). Indie (1,1 mln ton) zajęły trzecie miejsce pod względem całkowitej konsumpcji z czteroprocentowym udziałem.

W latach 2007–2017 średnia roczna stopa wzrostu spożycia w Chinach wynosiła +2,3 procent. W pozostałych krajach średnie roczne zmiany były następujące: USA (-1,0 procent rocznie) i Indie (+ 1,5 procent rocznie).

Prognoza rynku do 2025 roku

Oczekuje się, że na skutek rosnącego popytu na sałatę i cykorię na całym świecie, rynek ten będzie kontynuował tendencję wzrostową w ciągu następnej dekady. Przewiduje się, że wyniki rynkowe utrzymają swój obecny trend, rozszerzając się z przewidywanym CAGR o +1,0 procent w okresie ośmioletnim od 2017 roku do 2025 roku, co według prognoz doprowadzi do wzrostu wielkości rynku do 29 mln ton do końca 2025 roku.

Globalna produkcja według krajów

W 2017 roku Ilość sałaty i cykorii produkowanej na całym świecie wynosiła 27 mln ton, mniej więcej tyle, co w poprzednim roku. Całkowita wielkość produkcji zwiększyła się o 1,3 procent w latach 2007–2017; wzorzec trendu pozostawał względnie stabilny, z pewnymi zauważalnymi wahaniami odnotowywanymi w niektórych latach. W analizowanym okresie globalna produkcja sałaty i cykorii osiągnęła maksymalną wielkość w 2017 roku i prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie rosła. Ogólnie pozytywny trend w zakresie produkcji sałaty i cykorii był w dużej mierze uwarunkowany niewielkim wzrostem powierzchni zbiorów i stosunkowo płaskim trendem w danych dotyczących plonów.

Według firmy badawczej IndexBox, Chiny (15 mln ton) pozostają największym na świecie producentem sałaty i cykorii, obejmującym ok. 56 procent całkowitej produkcji. Co więcej, produkcja sałaty i cykorii w Chinach przekroczyła dane odnotowane przez drugiego na świecie producenta, USA (3,8 mln ton), czterokrotnie. Trzecie miejsce w tym rankingu zajęły Indie (1,1 mln ton), z 4 procent udziałem.

W Chinach produkcja sałaty i cykorii wzrosła średnio o 2,4 procent rocznie w latach 2007-2017. W pozostałych krajach średnie roczne zmiany były następujące: USA (-1,3 procent rocznie) i Indie (+ 1,5 procent rocznie).

Import w latach 2007–2017

W 2017 roku Ilość sałaty i cykorii importowanych na całym świecie wyniosła 2,1 mln ton, spadając o -2,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita wielkość przywozu wzrosła o +1,9 procent w latach 2007–2017; wzorzec trendu pozostał niezmienny, z niewielkimi wahaniami obserwowanymi w analizowanym okresie. W okresie tym globalny import sałaty i cykorii osiągnął szczytową wielkość 2,1 mln ton w 2016 roku, A następnie nieznacznie spadł w następnym roku.

Kraje o najwyższym poziomie importu sałaty i cykorii w 2017 roku to Kanada (282 tys. ton), Niemcy (270 tys. ton), Wielka Brytania (207 tys. ton) i USA (190 tys. ton), łącznie odnotowujące 46 procent całkowitego przywozu. Kolejne miejsca rankingu zajęły Francja (124 tys. ton), Włochy (103 tys. ton) i Holandia (99 tys. ton). Wszystkie te kraje razem zajmowały blisko 16 procent całkowitego importu. Polska (54 tys. ton), Hongkong SAR (54 tys. ton), Belgia (49 tys. ton) i Rosja (37 tys. ton) zajmowały niewielki udział w całkowitym imporcie.

Od 2007 do 2017 roku najbardziej znaczące tempo wzrostu importu, wśród krajów importujących, osiągnęło Rosja (+14,9 procent rocznie), podczas gdy inni światowi liderzy doświadczyli skromniejszego tempa wzrostu.

Źródło:

https://www.indexbox.io/store/world-lettuce-and-chicory-market-report-analysis-and-forecast-to-2020/

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE