Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Kup teraz abonament!

Import sałaty w I kw. 2013 roku

GUS podaje dane o imporcie sałaty w dwóch kategoriach: import sałaty głowiastej oraz import sałaty oprócz sałaty głowiastej. W poniższym omówieniu zachowamy ten podział.

Jeśli chodzi o sałatę głowiastą to wolumen jej importu w pierwszym kwartale 2013 roku wyniósł 11,2 tys. ton, a jego wartość 46,8 mln zł. W omawianym okresie poziom importu sałaty głowiastej był wysoki, jako, że nie jest to okres szczytu produkcji sałaty krajowej. Import ten był na poziomie prawie 60 proc. tego, co sprowadzono do Polski w całym roku 2012. Pod względem ilościowym udział ten był mniejszym - prawie 49 proc. Oznaczało to, że na początku roku 2013 średnio ceny sałaty głowiastej spadły w stosunku do roku 2012.

Jeśli zaś chodzi o strukturę importu, pozostała ona taka sama, jak w poprzednim roku. Głównym dostawcą sałaty głowiastej była Hiszpania. Ważnymi eksporterami pozostały też Włoch i Niemcy.

Jeśli chodzi o pozostałe rodzaje sałaty, to wolumen ich importu wyniósł, w omawianym okresie, 3,4 tys. ton, a jego wartość 16,9 mln zł. W porównaniu do roku 2012 import ten wypadł nieco słabiej niż w przypadku sałaty głowiastej, aczkolwiek i tu widać, że okres od stycznia do marca jest jednym z najważniejszych dla tego segmentu rynku importowego. W omawianym okresie, pod względem ilości, import wyniósł bowiem 46 proc. całego wolumenu z roku 2012,a  pod względem wartości było to 38 proc.

Co do struktury importu była ona niemal analogiczna, jak w przypadku sałaty głowiastej. Głównym eksporterem była Hiszpania, a drugie miejsce przypadło Włochom. Różnica zaś polegała na spadku udziału Niemiec.

Sałata głowiasta

 

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 11 197 350 46 810 734 11 332 717 15 122 464
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 847 28 405 6 911 9 203
Izrael kg 847 28 405 6 911 9 203
RAZEM Unia Europejska : kg 11 196 503 46 782 329 11 325 806 15 113 261
Austria kg 2 080 12 051 2 897 3 887
Belgia kg 169 417 1 216 701 295 235 393 773
Czechy kg 857 754 4 294 189 1 039 377 1 387 856
Francja kg 5 340 93 567 22 669 30 229
Hiszpania kg 5 654 367 19 883 244 4 816 230 6 425 269
Holandia kg 182 924 1 011 215 244 317 326 606
Niemcy kg 1 890 977 10 809 372 2 615 238 3 489 728
Węgry kg 2 171 9 601 2 357 3 128
Włochy kg 2 431 473 9 452 389 2 287 486 3 052 785

Sałaty oprócz sałaty głowiastej

 

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 3 378 400 16 942 712 4 100 882 5 473 938
RAZEM Unia Europejska : kg 3 378 400 16 942 712 4 100 882 5 473 938
Belgia kg 39 425 161 837 39 252 52 380
Czechy kg 144 985 1 312 916 318 252 424 441
Francja kg 58 650 378 016 91 551 122 193
Hiszpania kg 2 389 403 8 290 405 2 008 886 2 680 085
Holandia kg 77 937 498 049 120 560 161 038
Łotwa kg 4 238 17 668 4 321 5 739
Niemcy kg 71 008 1 305 910 313 938 421 089
Włochy kg 592 754 4 977 911 1 204 122 1 606 973
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE