Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport marchwi w 2013 r.

Wolumen eksportu marchwi w 2013 roku wyniósł 30,9 tys. ton, a jego wartość 34,3 mln zł. Natomiast  eksport w samym czwartym kwartale wyniósł 9,6 tys. ton oraz 8,1 mln zł.

W czwartym kwartale, tak jak i w całym 2013 roku największym importerem polskiej marchwi była Rosja. W ostatnich trzech miesiącach 2013 roku trafiło tam 4,4 tys. ton marchwi z Polski. W całym roku było to 13,1 tys. ton, co stanowiło aż 40,4 procent polskiego eksportu ogółem. Drugi w kolejności importer polskiej marchwi - Czechy kupiły jej w 2013 roku ponad trzykrotnie mniej niż Rosja - 4,4 tys. ton.

W roku 2013 polski eksport marchwi zwiększył się w porównaniu do poziomu z roku 2012. W ujęciu ilościowym był to wzrost o 7,3 tys. ton (+30,9 proc.), a w ujęciu wartościowym o 8,2 mln zł (+31,4 proc.). Wzrost ten wynikał z faktu, że w 2013 roku więcej polskiej marchwi kupili wszyscy jej główni importerzy. Rosja w 2012 roku zaimportowała bowiem 8,9 tys. ton, Białoruś 1,0 tys. ton, Czechy 3,4 tys. ton, a Słowacja 1,7 tys. ton. Wyjątkiem była tylko Rumunia, która kupła więcej polskiej marchwi w 2012 roku, bo 2,9 tys. ton. Niewiele marchwi trafiło w 2013 roku na Ukrainę, bo tylko niecałe 0,3 tys. ton. To i tak lepiej niż w roku 2012, gdy trafiło tam zaledwie 22 tony polskiej marchwi. Przypomnijmy, że w roku 2011 było to 6,2 tys. ton. 

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 30 875 041 34 305 527 8 225 668 10 908 416
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 16 605 900 17 570 699 4 211 462 5 567 588
Białoruś kg 2 489 603 3 025 315 720 540 945 573
Mołdawia kg 702 680 512 427 123 405 161 665
Rosja kg 13 129 765 13 482 647 3 234 736 4 286 633
Ukraina kg 283 852 550 310 132 781 173 717
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 173 723 169 990 40 185 53 661
Antarktyda kg 10 79 19 25
Arabia Saudyjska kg 21 000 15 990 3 780 5 046
Kazachstan kg 2 000 2 830 682 880
Oman kg 42 000 31 980 7 560 10 092
QQ w ramach handlu z kr.trzecimi kg 475 1 235 290 389
QU w ramach handlu z kr.trzecimi kg 8 593 143 186
Senegal kg 44 000 65 358 15 400 20 618
Turcja kg 1 230 3 955 971 1 287
Zjednoczone Emiraty Arabskie kg 63 000 47 970 11 340 15 138
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 80 820 195 256
Norwegia kg 80 820 195 256
RAZEM Unia Europejska : kg 14 095 338 16 564 018 3 973 826 5 286 911
Austria kg 3 000 6 347 1 491 1 997
Belgia kg 156 214 49 69
Bułgaria kg 862 010 780 232 187 837 251 311
Chorwacja kg 6 000 8 351 2 010 2 596
Czechy kg 4 433 228 5 262 052 1 260 623 1 679 629
Estonia kg 40 152 54 789 13 097 17 216
Finlandia kg 300 380 90 120
Francja kg 154 3 484 824 1 099
Hiszpania kg 139 000 239 480 57 567 77 178
Holandia kg 27 313 22 463 5 391 7 203
Irlandia kg 11 507 20 519 4 922 6 533
Litwa kg 965 334 1 307 007 312 853 413 318
Łotwa kg 689 924 845 223 202 459 267 565
Niemcy kg 90 800 247 778 59 991 80 105
Rumunia kg 1 941 797 1 462 845 351 840 468 893
Słowacja kg 2 926 860 3 692 447 886 262 1 179 790
Słowenia kg 77 230 65 447 15 578 21 060
Szwecja kg 21 098 15 420 3 633 4 866
Węgry kg 748 658 917 013 221 402 294 484
Wielka Brytania kg 697 127 1 145 372 274 126 363 344
Włochy kg 413 690 467 155 111 781 148 535

Słowa kluczowe: marchew, eksport marchwi, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE