Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport marchwi w 2014 r.

Wolumen eksportu marchwi w 2014 roku wyniósł 38,7 tys. ton, natomiast jego wartość wyniosła 35,4 tys. ton. Oznacza to, iż w samym czwartym kwartale zeszłego roku wyeksportowano zaledwie 4,0 tys. ton marchwi za 3,5 mln zł.

To bardzo słaby wynik w porównaniu do kwartału trzeciego, kiedy to z Polski wyeksportowano 12,1 tys. ton marchwi za 10,1 mln zł. Spadek w relacji kwartał do kwartału wyniósł zatem 8,1 tys. ton, czyli 66,9 procent w ujęciu ilościowym oraz 6,6 mln zł, czyli 65,3 procent w ujęciu wartościowym.

W czwartym kwartale stanął niemal całkowicie eksport na wschód. Najwięcej, ale zaledwie około 100 ton marchwi trafiło na Białoruś. Wśród odbiorców unijnych najwięcej polskiej marchwi kupiła Słowacja – około 1,0 tys. ton, Rumunia – 0,8 tys. ton, Bułgaria – 0,7 tys. ton i Czechy – 0,6 tys. ton, ale i to nie były zbyt imponujące ilości.

Co ciekawe jednak inaczej prezentuje się sytuacja w eksporcie marchwi jeśli porównamy rok 2014 do 2013. W całym roku 2013 wyeksportowano bowiem 30,9 tys. ton marchwi za kwotę 34,3 mln zł. Mamy zatem wzrost w relacji rok do roku o 7,8 tys. ton, czyli 25,2 procent oraz o 1,1 mln zł, czyli 3,2 procent.

Wzrost eksportu w relacji rok do roku wynikał z dużego wzrostu sprzedaży do krajów Unii. W 2013 roku wyeksportowano tam 14,1 tys. ton, a w roku 2014 25,1 tys. ton. największy wzrost nastąpił w przypadku Słowacji – z 2,9 tys. ton do 8,4 tys. ton i Rumunii – z 1,9 tys. ton do 3,8 tys. ton. Wzrosły też wolumeny sprzedaży do Bułgarii, Czech, na Litwę i Węgry. Jeśli chodzi o naszych wschodnich odbiorców to ogólnie eksport spadł – z 16,6 tys. ton na 13,0 tys. ton. Głównie oczywiście z powodu Rosji. Tu spadek był z 13,1 tys. ton do 8,4 tys./ton. Było to jednak w pewnym stopniu skompensowane wyższym eksportem do innych partnerów tej strefy: eksport na Białoruś wzrósł z 2,5 tys. ton na 2,8 tys. ton, do Mołdawii z 0,7 tys. ton na 1,1 tys. ton i na Ukrainę z 0,3 tys. ton do 0,7 tys. ton.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 38 712 064 35 416 037 8 467 013 11 412 299
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 13 022 323 12 004 241 2 874 440 3 934 401
Białoruś kg 2 824 781 2 016 501 483 131 656 424
Mołdawia kg 1 128 265 416 429 99 505 135 993
Rosja kg 8 358 580 9 085 204 2 175 795 2 982 051
Ukraina kg 710 697 486 107 116 009 159 933
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 626 997 510 688 121 677 159 341
Antarktyda kg 107 906 217 288
Arabia Saudyjska kg 21 000 38 132 9 030 11 460
Bośnia i Hercegowina kg 12 500 8 055 1 910 2 393
Czarnogóra kg 20 000 10 075 2 408 3 202
Kazachstan kg 10 470 10 070 2 425 3 259
Serbia kg 501 010 351 763 83 919 109 375
Zjednoczone Emiraty Arabskie kg 61 910 91 687 21 768 29 364
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 103 859 205 277
Norwegia kg 103 859 205 277
RAZEM Unia Europejska : kg 25 062 641 22 900 249 5 470 691 7 318 280
Austria kg 44 041 31 215 7 491 10 147
Belgia kg 28 194 26 466 6 356 8 734
Bułgaria kg 1 665 697 1 304 779 310 211 399 933
Chorwacja kg 307 000 178 564 42 445 54 702
Czechy kg 4 998 526 3 943 479 943 049 1 268 076
Estonia kg 81 028 49 799 11 968 16 291
Grecja kg 3 950 3 869 929 1 274
Holandia kg 416 005 591 515 140 617 180 688
Irlandia kg 10 622 19 644 4 701 6 241
Litwa kg 1 281 006 1 306 215 312 479 426 093
Łotwa kg 946 903 891 944 213 572 290 621
Niemcy kg 288 664 744 733 176 987 228 355
Portugalia kg 3 500 2 414 579 763
Rumunia kg 3 772 956 3 460 707 826 633 1 107 950
Słowacja kg 8 391 245 7 137 579 1 706 257 2 289 403
Słowenia kg 295 296 259 993 62 074 82 977
Szwecja kg 108 167 40 54
Węgry kg 1 436 065 1 301 913 310 914 415 904
Wielka Brytania kg 739 995 1 188 581 284 113 380 535
Włochy kg 351 840 456 673 109 276 149 539
Słowa kluczowe: marchew, eksport marchwi, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE