Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport marchwi w 3 kwartałach 2014 r.

Wolumen eksportu marchwi po trzech kwartałach 2014 roku wyniósł 34,7 tys. ton, natomiast jego wartość wyniosła 31,9 tys. ton. Oznacza to, iż w samym trzecim kwartale bieżącego roku wyeksportowano 12,1 tys. ton marchwi za 10,1 mln zł.
To niezły wynik, zarówno w ujęciu kwartał do kwartału, jak również w relacji rok do roku. Zwłaszcza jeśli uwzględnimy fakt, iż od sierpnia 204 roku obowiązywało rosyjskie embargo na import warzyw z UE, w tym z Polski. Może w odniesieniu do marchwi i do trzeciego kwartału nie miało to takiego znaczenia dla polskiego eksportu, ale fakt pozostaje faktem. Rosja to największy odbiorca polskiej marchwi.

Import w trzecim kwartale, w stosunku do drugiego kwartału wzrósł o 3,8 tys. ton, czyli 45,8 proc. oraz o 1,4 mln zł, czyli 16,1 procent. Z różnicy między procentową zmianą wolumenu i wartości eksportu widać, że w trzecim kwartale rosła szybko podaż marchwi do eksportu natomiast ceny spadały – co jest zjawiskiem zupełnie naturalnym o tej porze roku.
Jeśli chodzi o relację rok do roku, tu również odnotowujemy wzrost eksportu marchwi. Po trzech kwartałach 2013 roku wolumen wynosił bowiem 21,3 tys. ton, a jego wartość 26,2 mln zł. Mamy zatem wzrost o 13,4 tys. ton, czyli 62,9 procent oraz o  5,7 mln zł, czyli o 21,8 procent.

To bardzo dobry rezultat – wzrost wolumenu o dwie trzecie i wartości o ponad jedną piątą i to w chwili, gdy odpada najważniejszy importer. A trzeba też pamiętać, że wynik w 2013 roku był lepszy od tego z roku 2012. Oczywiście taki poziom eksportu w 2014 wynikał w znacznej mierze z bardzo niskich cen polskiej marchwi, co czyniło ją atrakcyjną dla nabywców.

A więcej kupowali w zasadzie wszyscy główni jej odbiorcy, oczywiście z wyjątkiem Rosji. Co prawda eksport do Rosji wzrósł w trzecim kwartale 2014, w stosunku do kwartału drugiego z 7,6 tys. ton do 8,3 tys. ton. Ale po trzech kwartałach roku 2013 było to już 8,7 tys. ton. Widać więc, że embargo miało swój wpływ na sytuację nawet w tej początkowej fazie swojego obowiązywania.

Inne kraje kupowały jednak więcej. Białoruś 2,7 tys. ton wobec 1,8 tys. ton rok wcześniej, Czechy 4,4 tys. ton wobec 2,3 tys. ton, Rumunia 3,1 tys. ton wobec 1,1 tys. ton. Ale największy wzrost zanotował eksport do Słowacji. Po trzech kwartałach 2013 roku było to 2,0 tys. ton, a w analogicznym okresie roku 2014 już 7,4 tys. ton.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 34 668 840 31 940 286 7 642 329 10 370 015
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 12 856 055 11 897 474 2 849 123 3 902 688
Białoruś kg 2 698 131 1 920 975 460 480 628 054
Mołdawia kg 1 089 265 405 931 97 016 132 873
Rosja kg 8 358 580 9 085 204 2 175 795 2 982 051
Ukraina kg 710 079 485 364 115 832 159 710
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 593 487 488 925 116 516 152 875
Antarktyda kg 107 906 217 288
Arabia Saudyjska kg 21 000 38 132 9 030 11 460
Czarnogóra kg 20 000 10 075 2 408 3 202
Kazachstan kg 10 470 10 070 2 425 3 259
Serbia kg 480 000 338 055 80 668 105 302
Zjednoczone Emiraty Arabskie kg 61 910 91 687 21 768 29 364
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 103 859 205 277
Norwegia kg 103 859 205 277
RAZEM Unia Europejska : kg 21 219 195 19 553 028 4 676 485 6 314 175
Austria kg 44 028 31 190 7 485 10 140
Belgia kg 28 186 26 450 6 352 8 729
Bułgaria kg 1 054 774 845 942 201 405 263 597
Chorwacja kg 231 000 134 204 31 925 41 522
Czechy kg 4 369 252 3 545 847 848 751 1 149 693
Estonia kg 81 028 49 801 11 968 16 291
Grecja kg 3 950 3 869 929 1 274
Holandia kg 228 246 331 474 78 952 103 422
Irlandia kg 8 589 16 090 3 857 5 173
Litwa kg 1 057 021 1 030 865 246 779 336 637
Łotwa kg 930 103 863 321 206 786 282 104
Niemcy kg 197 704 405 656 96 580 127 588
Portugalia kg 3 500 2 414 579 763
Rumunia kg 3 134 301 2 971 742 710 616 961 206
Słowacja kg 7 396 399 6 478 164 1 549 890 2 093 464
Słowenia kg 265 296 235 520 56 272 75 705
Szwecja kg 87 146 35 48
Węgry kg 1 160 649 1 061 591 253 926 344 495
Wielka Brytania kg 675 242 1 064 139 254 613 343 400
Włochy kg 349 840 454 603 108 785 148 924
Słowa kluczowe: marchew, eksport marchwi, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE