Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Regionalny rynek ziemniaków i marchwi – 37. tydz. br.

Ziemniaki

Według East-Fruit, w omawianym tygodniu rynek ziemniaków pozostał względnie stabilny, a główne zmiany w tym segmencie odnotowano tylko w trzech krajach objętych monitoringiem projektu.

Najbardziej znaczący spadek cen ziemniaków w minionym tygodniu miał miejsce na Białorusi, gdzie na koniec okresu sprawozdawczego oferowano ziemniaki po 0,15-0,19 USD/kg. Jednocześnie ustalony poziom cen pozwolił białoruskim hurtownikom na wysyłanie niewielkich partii ziemniaków na rynek ukraiński, gdzie rozpiętość cen w segmencie produktów lokalnych była nieco wyższa: 0,20-0,25 USD/kg. Należy uwagę, że białoruskie ziemniaki były oferowane na Ukrainie po cenie 0,20-0,22 USD/kg, ale popyt na nie był nadal nieaktywny.

Nie ma tu mowy o powtórzeniu scenariusza z ubiegłego roku, kiedy to od samego początku poprzedniego sezonu Ukraina zaczęła zwiększać import ziemniaków. Jesienią ubiegłego roku głównym dostawcą ziemniaków na rynek ukraiński była Rosja, ale obecnie ceny na rynku rosyjskim są o 14 procent wyższe od poziomów z 2019 roku (0,12-0,21 USD/kg), a producenci mówią o poważnych problemach z jakością produktu.

W bieżącym sezonie na ukraińskim rynku ziemniaków kluczową rolę odegrają produkty lokalne, a import może być aktywowany tylko sporadycznie, przy znacznym wzroście ceny ukraińskich ziemniaków. Oprócz Białorusi niewielkie ilości można również importować z Polski, gdzie ceny są obecnie dwukrotnie niższe niż na Ukrainie: 0,07-0,13 USD/kg. Ponadto Polska nadal jest rekordzistą regionu monitorowanego przez projekt East-Fruit pod względem tempa spadku cen ziemniaków w ciągu roku: od września 2019 roku produkty te potaniały na polskim rynku o 68 procent.

Tymczasem Mołdawia była jedynym krajem, w którym ceny ziemniaków wzrosły średnio do 0,21 USD/kg w ciągu omawianego tygodnia. W Gruzji sytuacja rynkowa pozostała względnie stabilna, zrewidowano jedynie minimalne granice przedziału cenowego: 0,19-0,27 USD/kg.

W krajach Azji Centralnej również niewiele się zmieniło na rynku ziemniaków: w Tadżykistanie ceny nieznacznie spadły do ​​0,19–0,22 USD/kg, natomiast w Uzbekistanie utrzymywały się w przedziale 0,27–0,34 USD/kg. Należy zauważyć, że tylko w Rosji i Uzbekistanie ceny ziemniaków wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym (odpowiednio +14 i +10 procent).

w1

Marchew

Kluczowym wydarzeniem na rynku marchwi był spadek cen w Polsce o 11-28 procent. Pod koniec okresu sprawozdawczego sprzedawcy tych produktów oferowali je po cenie 0,19-0,27 USD/kg, co w rzeczywistości odpowiadało poziomowi z tego samego okresu poprzedniego roku (-1 procent).

Podobnie ceny marchwi w Rosji (b.z r/r) i na Ukrainie (-1 procent)praktycznie nie zmieniły się w porównaniu z wrześniem 2019 roku. Jednocześnie w pierwszym z tych krajów rolnicy musieli obniżyć ceny do 0,14-0,21 USD/kg ze względu na ciągły wzrost podaży marchwi na rynku. Na Ukrainie ceny do tej pory utrzymywały się na poziomie 0,14-0,25 USD/kg.

Najdroższa marchew, podobnie jak tydzień wcześniej, była oferowana na rynku mołdawskim: tutaj przedział cenowy zaczynał się od 0,36 USD/kg, a ceny produktów wysokiej jakości mogły sięgać 0,42 USD/kg. Warto zauważyć, że to właśnie w Mołdawii w ciągu roku ceny marchwi wzrosły najbardziej spośród wszystkich krajów objętych monitoringiem East-Fruit (+42 procent).

W Gruzji i na Białorusi również rynek marchwi pozostał stabilny, a ceny były o 21-26 procent niższe niż przed rokiem: odpowiednio 0,21-0,32 USD/kg i 0,13-0,19 USD/kg. Z kolei w Azji Centralnej sytuacja w segmencie marchwi była inna. W Tadżykistanie marchew nadal oferowana była po dość niskich cenach 0,14-0,15 USD/kg, prawie dwukrotnie niższych niż we wrześniu 2019 r., Natomiast w Uzbekistanie marchew w ciągu roku zdrożała o 20 procent do 0,24-0,29 USD/kg.

w2

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE