Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Europejski rynek mrożonych owoców

Przychody z rynku mrożonych owoców w Unii Europejskiej wyniosły w 2018 roku 5,3 mld USD, co oznacza wzrost o 2,3 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba ta odzwierciedla całkowite przychody producentów i importerów (z wyłączeniem kosztów logistyki, kosztów sprzedaży detalicznej i marż detalicznych, które zostaną uwzględnione w ostatecznej cenie konsumenckiej).

Wartość tego rynku rosła średnio o 3,0 procent rocznie od 2007 do 2018 roku; wzór trendu wskazywał pewne zauważalne wahania odnotowane w badanym okresie. Tempo zwyżki było najszybsze w 2010 roku, ze wzrostem o 10 procent rok do roku. W okresie objętym przeglądem rynek mrożonych owoców osiągnął maksymalny poziom w 2018 roku i oczekuje się, że utrzyma wzrost w najbliższym czasie.

Produkcja w UE

W 2018 roku w Unii Europejskiej wyprodukowano ok. 1,3 mln ton mrożonych owoców; co oznacza obniżenie o 2,8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Eksport z UE

W 2018 roku eksport mrożonych owoców w Unii Europejskiej wyniósł 783 tys. ton, co oznacza spadek o 4,1 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita wielkość wywozu wzrosła średnio o 1,1 procent w latach 2007–2018; jednak trend wykazywał pewne zauważalne wahania rejestrowane w analizowanym okresie. Pod względem wartości eksport mrożonych owoców w 2018 roku wyniósł 1,6 mld USD (szacunki IndexBox).

Eksport według krajów

Polska była głównym krajem eksportującym owoce mrożone, z wolumenem około 272 tys. ton, co stanowiło 35 procent całkowitego eksportu UE. Holandia (117 tys. ton) zajęła drugie miejsce w rankingu, następne były: Belgia (73 tys. ton), Hiszpania (65 tys. ton) i Niemcy (48 tys. ton). Wszystkie te kraje łącznie zajmowały blisko 39 procent udziału w całości eksportu UE. Włochy (32 tys. ton), Grecja (29 tys. ton), Francja (20 tys. ton), Szwecja (17 tys. ton), Bułgaria (15 tys. ton) i Wielka Brytania (12 tys. ton) miały stosunkowo niewielki udział w całości eksportu.

Polska doświadczyła stosunkowo płaskiego trendu w eksporcie mrożonych owoców. Jednocześnie Holandia (+ 4,3 procent), Bułgaria (+ 4,2 procent), Hiszpania (+ 4,1 procent), Wielka Brytania (+ 3,6 procent), Niemcy (+ 3,6 procent), Włochy (+ 2,9 procent), Szwecja (+ 2,6 procent) i Francja (+ 1,8 procent) wykazały dodatnie tempo wzrostu. Ponadto Holandia stała się najszybciej rozwijającym się eksporterem w Unii Europejskiej, z CAGR + 4,3 procent w latach 2007-2018. Belgia i Grecja doświadczyły stosunkowo płaskiego trendu. W latach 2007-2018 udział Niemiec, Hiszpanii i Holandii zmniejszył się o odpowiednio -1,9 procent, -3 procent i -5,5 procent punktów procentowych, podczas gdy udziały pozostałych krajów pozostały względnie stabilne w analizowanym okresie.

Pod względem wartości Polska (489 mln USD) pozostaje największym dostawcą mrożonych owoców w Unii Europejskiej, pokrywając 31 procent całkowitego eksportu mrożonych owoców. Drugie miejsce w rankingu zajęła Holandia (226 mln USD), z 14 procentami udziału w całości eksportu. Na trzecim miejscu znalazła się Belgia z udziałem 9,8 procent.

Eksport - ceny według krajów

W 2018 roku średnia cena eksportowa mrożonych owoców w Unii Europejskiej wyniosła 2,009 USD za tonę, co oznacza wzrost o 6,7 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W okresie objętym przeglądem cena eksportowa mrożonych owoców wykazywała względnie płaski trend.

Istniały znaczne różnice w średnich cenach eksportowych między głównymi krajami eksportującymi. W 2018 roku krajem o najwyższej cenie eksportowej była Szwecja (2908 USD za tonę), a Grecja (1588 USD za tonę) była jedną z najniższych. W latach 2007–2018 najbardziej znaczącą stopę wzrostu cen eksportowych osiągnęła Hiszpania, podczas gdy inni liderzy doświadczyli skromniejszego tempa wzrostu.

Import do UE

W 2018 roku ok. 1,2 mln ton mrożonych owoców zostało przywiezionych do Unii Europejskiej; co oznacza względnie niezmienioną ilość w stosunku do poprzedniego roku. Całkowita wielkość importu wzrosła w latach 2007-2018średnio o roczną stopę +1,3 procent; wzorzec trendu pozostał względnie stabilny, odnotowano jedynie niewielkie wahania w badanym okresie. Pod względem wartości import mrożonych owoców wyniósł w 2018 roku 2,4 mld USD (szacunki IndexBox).

Import według krajów

W 2018 roku Niemcy (323 tys. ton), a następnie Francja (183 tys. ton), Holandia (122 tys. ton), Belgia (119 tys. ton), Polska (98 tys. ton) i Wielka Brytania (79 tys. ton) były głównymi importerami mrożonych owoców , i łącznie stanowiło to 77 procent całkowitego przywozu do UE. Następujący importerzy: Włochy (47 tys. ton), Austria (46 tys. ton), Szwecja (37 tys. ton), Republika Czeska (23 tys. ton), Dania (20 tys. ton) i Litwa (18 tys. ton) - razem stanowili 16 procent całkowitego przywozu . W latach 2007–2018 najbardziej znaczące tempo wzrostu importu, wśród głównych krajów importujących, osiągnęła Republika Czeska, podczas gdy inni liderzy doświadczyli mniejszego tempa wzrostu.

Pod względem wartości największymi rynkami importującymi mrożone owoce w Unii Europejskiej były Niemcy (566 mln USD), Francja (382 mln USD) i Belgia (233 mln USD), z łącznym udziałem 49 procent w całkowitym imporcie. Holandia, Polska, Wielka Brytania, Austria, Włochy, Szwecja, Dania, Republika Czeska i Litwa pozostały nieco w tyle, razem stanowiąc kolejne 42 procent.

Ceny importowe według krajów

W 2018 roku średnia cena importowa mrożonych owoców w Unii Europejskiej wyniosła 1984 USD za tonę, co oznacza wzrost o 6,2 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W okresie objętym przeglądem cena importowa mrożonych owoców wykazywała względnie płaski trend. Tempo wzrostu było najszybsze w 2011 roku - wzrost o 23 procent ok. do roku. W okresie objętym przeglądem ceny importowe mrożonych owoców osiągnęły maksimum w wysokości 2218 USD za tonę w 2008 r oku; a w latach 2009–2018 ceny importowe nie wykazywały takiego tempa wzrostu.

Ceny importowe różniły się zauważalnie w zależności od kraju przeznaczenia; krajem o najwyższej cenie importowej była Szwecja (2638 USD za tonę), podczas gdy Niemcy (1752 USD za tonę) były jednymi z najniższych. Od 2007 do 2018 roku największą stopę wzrostu cen importowych osiągnęła Holandia, podczas gdy inni liderzy doświadczyli skromniejszego tempa wzrostu.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE