Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Kup teraz abonament!

Eksport pieczarek w 2022 r.

Na wstępie uwaga metodyczna odnosząca się do danych GUS-u, który nie podaje osobnej informacji dla poszczególnych gatunków pieczarki, tylko zbiorczą dla całego rodzaju Agaricus (kategoria CN 070951 - Grzyby z rodzaju Agaricus, świeże lub schłodzone).

Wolumen eksportu pieczarek z Polski w 2022 roku wyniósł 244,8 tys. ton, zaś jego wartość osiągnęła poziom 2172,6 mln zł (2,2 mld zł). Oznacza to wzrost eksportu w tej kategorii w ujęciu ilościowym, a zwłaszcza w ujęciu wartościowym.

W 2021 roku eksport pieczarek wyniósł bowiem 232,2 tys. ton oraz 1814,5 mln zł (1,8 mld zł). Daje to wzrost wolumenu o 12,6 tys. ton, czyli o 5,4 procent oraz wzrost wartości aż o 358,1 mln zł, czyli o 19,7 procent.

Średnia cena eksportowanych z Polski pieczarek wyniosła w 2022 roku 8,87 zł/kg wobec poziomu 7,81 zł/kg w analogicznym okresie roku 2021, co oznacza wzrost rok do roku o 13,6 procent.

Zestawienie największych odbiorców polskich pieczarek w omawianym okresie:

w

źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jeśli chodzi o średnie ceny eksportowanych z Polski w 2022 roku pieczarek, to najwyższą cenę średnią wśród pięciu największych odbiorców miały pieczarki wysyłane do największego importera, do Niemiec – 9,18 zł/kg, a najniższą te eksportowane do Włoch – 6,27 zł/kg i ta cena wyraźnie odstawała od poziomu cen dla pozostałych największych odbiorców (druga najniższa cena w omawianym okresie w tej grupie państw dotyczyła pieczarek eksportowanych do Grecji i wynosiła 8,09 zł/kg).

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Austria

4 799 009

50 668 183

10 872 034

11 597 578

Belgia

5 738 355

49 989 398

10 692 827

11 296 143

Bułgaria

6 028 306

39 911 100

8 537 807

9 016 879

Chorwacja

224 062

1 790 851

383 063

405 311

Cypr

1 095 029

7 711 936

1 648 968

1 737 151

Czechy

5 048 605

35 704 458

7 650 800

8 127 974

Dania

6 472 705

61 861 661

13 239 797

14 018 261

Estonia

401 698

3 260 311

697 544

736 490

Francja

34 129 998

320 723 685

68 618 507

72 523 616

Grecja

13 202 195

106 831 094

22 863 480

24 213 765

Hiszpania

583 540

5 666 230

1 211 539

1 277 221

Holandia

10 808 702

100 551 485

21 558 712

22 938 533

Irlandia

2 481

26 094

5 592

5 939

Izrael

2 200

24 797

5 209

5 330

Kazachstan

178 193

1 100 939

236 891

254 415

Litwa

262 518

1 876 559

407 509

451 084

Luksemburg

641 492

5 995 782

1 282 540

1 353 869

Łotwa

6 846

50 860

10 674

10 681

Malta

5 387

40 108

8 786

9 944

Mołdawia

93 440

637 859

136 625

148 545

Niemcy

60 217 417

552 637 046

118 305 510

125 274 840

Norwegia

4 241 834

42 279 565

9 040 241

9 551 138

Portugalia

2 400

18 331

3 964

4 473

Rumunia

4 959 001

37 301 703

7 999 197

8 516 418

Serbia

206 520

1 537 205

327 086

341 065

Słowacja

997 573

10 529 485

2 271 898

2 462 501

Szwajcaria

1 372 217

18 948 281

4 046 337

4 254 592

Szwecja

8 561 600

86 896 741

18 598 919

19 690 632

Ukraina

91 830

643 333

138 818

150 621

Uzbekistan

2 880

27 121

5 677

5 647

Węgry

2 505 208

22 706 799

4 864 937

5 151 724

Wielka Brytania

55 857 898

503 640 775

107 798 801

114 197 594

Włochy

16 094 145

100 986 633

21 607 913

22 830 694

RAZEM

244 835 284

2 172 576 408

465 078 202

492 560 668

źródło: dane GUS

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE