Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Produkcja mrożonek i soków po III kw. 2023 r.

Analizujemy dane GUS dla trzech pierwszych kwartałów roku 2023 dotyczące produkcji mrożonych warzyw i owoców oraz soków warzywnych i owocowych a także marynat warzywnych. W tym okresie widać, w porównaniu z danymi z analogicznego okresu zeszłego roku, spadek w większości tych  sektorów produkcji z wyjątkiem soku pomidorowego. Tym razem największy względny spadek dotknął produkcji marynat.

W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku w Polsce wyprodukowano 357 tys. ton warzyw mrożonych, co oznacza spadek o 8,3 procent produkcji z tego samego okresu roku 2022 (po dwóch kwartałach wartość tego wskaźnika wynosiła -11,0 procent).

Jeśli chodzi o produkcję mrożonych owoców (włączając orzechy), to wedle danych GUS wyniosła ona w trzech kwartałach 2023 roku 202 tys. ton, co oznacza spadek o 6,2 procent wobec poziomu produkcji w tej kategorii w analogicznym okresie roku 2022 (po dwóch kwartałach wskaźnik ten wynosił +4,1 procent). Widzimy tu wyraźne pogorszenie względem sytuacji po dwóch kwartałach bieżącego roku.

Jeśli chodzi o soki owocowe i warzywne, to w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku wyprodukowano ich 7194 tys. hektolitrów i było to o 8,1 procent mniej względem tego samego okresu zeszłego roku (trzy miesiące wcześniej ten wskaźnik wynosił -7,7 procent). W tej kategorii wydzielono dwie podkategorie:

sok jabłkowy - produkcja w trzech kwartałach 2023 to 3575 tys. hl, o 3,7 procent mniejsza rok do roku (po pierwszym półroczu 2022 było -4,0 procent),

sok pomidorowy - produkcja w trzech kwartałach 2023 to 372 tys. hl, o 10,3 procent wyższa rok do roku (po dwóch kwartałach było to +10 procent).

Zestawienie GUS obejmuje jeszcze produkcję marynat warzywnych, których w omawianym okresie 2023 roku wyprodukowano 31 859 ton i było o 14,8 procent mniej w stosunku do poziomu produkcji z analogicznego okresu roku 2022 (po dwóch kwartałach wskaźnik ten wynosił +30,2 procent).

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE