Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport kalafiorów i brokułów po 3 kwartałach 2013 r.

Wolumen eksportu kalafiorów i brokułów po trzech kwartałach 2013 roku wyniósł 15,1 tys. ton, a jego wartość 39,2 mln zł. W samym trzecim kwartale eksport wyniósł 10,7 tys. ton i 25,2 mln zł. To przyrost aż o 243,2 proc. w aspekcie ilościowym i 180 proc. w aspekcie wartości w porównaniu do poziomu po półroczu.

Oznacza to skokowy wzrost dynamiki eksportu. I trudno się dziwić. Wszak trzeci kwartał to szczyt sezonu. Eksport w samym trzecim kwartale stanowił w ujęciu ilościowym ponad 70 proc. i w ujęciu wartościowym ponad 64 proc. eksportu ogółem w trzech kwartałach. Eksport na wschód zwiększył się w ciągu trzeciego kwartału niemal dwukrotnie, bo z poziomu 1,6 tys. ton. Co ciekawe, o ile w pierwszych 6 miesiącach eksport szedł głównie na Ukrainę (1,2 tys. ton), o tyle w trzecim kwartale uaktywnił się rynek rosyjski (wzrost z 0,3 tys. ton na 1,7 tys. ton).

Jeśli chodzi o rynek unijny to był on głównym odbiorcą polskich kalafiorów i brokułów  - z wolumenem 12,0 tys. ton (przyrost z poziomu 2,8 tys. ton). I to właśnie eksport do krajów UE przyczynił się do tak dynamicznego wzrostu eksportu ogółem w trzecim kwartale. Na unijnym rynku głównym odbiorcą polskich kalafiorów były Czechy, do których trafiło ponad 41 proc. eksportu ogółem w omawianym okresie. Czesi kupili 6,3 tys. ton kalafiorów i brokułów i eksport ten był zrealizowany głównie właśnie w trzecim kwartale (po półroczy było to tylko 0,7 tys. ton).

Eksport w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku zanotował natomiast spadek ilościowy w ujęciu rok do roku. Po trzech kwartałach 2012 roku wyniósł on bowiem 16,2 tys. ton. Oznacza to, iż w omawianym okresie był on niższy o 1,1 tys. ton (-6,8 proc.) Utrzymany natomiast został wzrost w ujęciu wartościowym. W zeszłym roku bowiem, w analogicznym okresie wartość eksportu wyniosła 36,3 tys. ton (+8,0 proc.).

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 15 083 487 39 239 949 9 330 380 12 358 885
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 3 037 989 10 196 739 2 436 850 3 213 098
Białoruś kg 28 794 113 557 27 160 35 794
Mołdawia kg 3 424 2 374 573 766
Rosja kg 1 733 073 4 940 256 1 170 422 1 540 538
Ukraina kg 1 272 698 5 140 552 1 238 695 1 636 000
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 10 390 32 482 7 718 10 039
QQ w ramach handlu z kr.trzecimi kg 130 255 61 80
Turcja kg 10 260 32 227 7 657 9 959
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 17 543 97 232 23 660 31 205
Norwegia kg 17 543 97 232 23 660 31 205
RAZEM Unia Europejska : kg 12 017 565 28 913 496 6 862 152 9 104 543
Austria kg 144 130 446 739 105 589 140 769
Belgia kg 54 887 189 000 45 319 60 008
Bułgaria kg 28 204 41 712 9 861 13 112
Chorwacja kg 52 743 147 546 34 766 46 547
Czechy kg 6 278 441 13 374 860 3 164 989 4 206 229
Dania kg 277 626 1 178 827 278 486 371 014
Estonia kg 22 281 69 382 16 673 21 856
Finlandia kg 390 1 480 349 467
Francja kg 47 569 120 933 28 559 38 120
Grecja kg 4 925 15 017 3 544 4 712
Hiszpania kg 35 415 147 480 36 089 47 928
Holandia kg 124 783 252 238 59 862 79 746
Irlandia kg 594 3 518 837 1 113
Litwa kg 397 975 1 282 214 304 507 403 102
Łotwa kg 180 051 558 836 132 945 175 112
Niemcy kg 1 020 354 2 883 293 688 527 909 689
Rumunia kg 173 143 442 905 104 935 139 000
Słowacja kg 1 472 152 3 287 273 781 444 1 037 523
Słowenia kg 6 250 6 676 1 609 2 141
Szwecja kg 100 486 254 151 60 227 80 001
Węgry kg 995 199 2 564 871 612 132 810 335
Wielka Brytania kg 90 998 258 813 61 409 81 853
Włochy kg 508 969 1 385 732 329 494 434 166

Słowa kluczowe: kalafiory, brokuły, eksport, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem