Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Import kalafiorów i brokułów w 2015 r.

Wolumen importu kalafiorów i brokułów w 2015 roku wyniósł 25,3 tys. ton, a jego wartość 90,6 mln zł. W samym czwartym kwartale import wyniósł 3,5 tys. ton za 12,5 mln zł. Mamy zatem wyraźny skok importu warzyw z omawianej kategorii w relacji do trzeciego kwartału. Co nie dziwi biorąc pod uwagę fakt, że w kwartale trzecim trwa jeszcze szczyt krajowego sezonu produkcyjnego.

Trzeci kwartał 2015 roku przyniósł import na poziomie zaledwie 1,0 tys. ton za 3,5 mln zł. Wzrost kwartał do kwartału wyniósł zatem 2,5 tys. ton, czyli 250 procent oraz 9,0 mln zł, czyli 257,1 procent. Głównym dostawcą omawianych warzyw była w czwartym kwartale Hiszpania z wolumenem 1,7 tys. ton. Niemcy i Włochy dostarczyły po 0,4 tys. ton.

Inaczej wygląda porównanie w relacji rok do roku. Import kalafiorów i brokułów w roku 2014 był bowiem na bardzo zbliżonym poziomie do tego z roku 2015 i wyniósł 26,2 tys. ton, a jego wartość 87,4 mln zł. W relacji do roku 2015 mamy zatem spadek wolumenu o zaledwie 0,9 tys. ton, czyli 3,4 procent oraz wzrost wartości importu o 3,2 mln zł, czyli 3,7 procent.

Jeśli chodzi o porównanie struktury importu w tych latach, to były one niewielkie. Nie zmieniło się przede wszystkim to, że sprowadzane do Polski kalafiory i brokuły pochodzą niemal w całości z UE – 98,4 procent importu ogółem w 2015 roku (wobec 98,8 procent w roku 2014). Liderem dostaw pozostaje oczywiście Hiszpania, aczkolwiek zanotowała ona spadek wolumenu z 12,3 tys. ton w 2014 do 10,8 tys. ton w 2015 roku. Na drugim miejscu utrzymała się Francja, choć i tu mamy spadek – z 4,7 do 4,4 tys. ton. Zmiana nastąpiła na miejscu trzecim. Ponieważ import z Włoch spadł z 4,4 do 2,9 tys. ton, a import z Niemiec wzrósł z 2,9 do 3,5 tys. ton, kraje te zamieniły się miejscami. Na uwagę zasługuje duży względny o 466 procent) wzrost importu z Portugalii – z zaledwie 0,3 do 1,7 tys. ton.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 25 352 393 90 602 583 21 598 453 24 257 942
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 403 988 2 574 141 619 358 675 349
Egipt kg 17 250 51 620 12 073 13 829
Honduras kg 43 286 69 78
Maroko kg 386 695 2 522 235 607 216 661 442
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 1 59 14 16
Rep. Południowej Afryki kg 1 59 14 16
RAZEM Unia Europejska : kg 24 948 404 88 028 383 20 979 081 23 582 577
Belgia kg 148 500 609 518 143 659 163 471
Czechy kg 330 739 1 553 311 376 386 414 342
Dania kg 72 360 244 152 58 262 65 667
Francja kg 4 438 164 10 312 818 2 480 427 2 734 634
Grecja kg 14 703 26 385 6 139 7 061
Hiszpania kg 10 849 508 37 814 914 8 997 579 10 144 758
Holandia kg 782 907 3 015 175 722 550 804 268
Łotwa kg 28 837 83 850 19 847 22 770
Niemcy kg 3 470 857 15 183 486 3 619 419 4 075 548
Portugalia kg 1 711 590 8 249 005 1 976 095 2 178 160
Węgry kg 30 304 47 892 11 544 12 867
Wielka Brytania kg 172 690 441 120 106 763 115 468
Włochy kg 2 897 245 10 446 757 2 460 411 2 843 563
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE