Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Import cebuli w 2018 r.

Wolumen importu cebuli do Polski (kategoria CN 070310) wyniósł w 2018 roku 61,5 tys. ton, a jego wartość osiągnęła poziom 70,5 mln zł. Oznacza to, że w samym czwartym kwartale ubiegłego roku do Polski sprowadzono 24,5 tys. ton za 28,9 mln zł. To dużo, co wynikało z niedoborów podaży cebuli krajowej po słabych zbiorach w 2018 roku. Dla porównania w kwartale trzecim import wyniósł 12,1 tys. ton oraz 13,2 mln zł, a w czwartym kwartale roku 2017 zaledwie 5,7 tys. ton oraz 8,1 mln zł.

Duży wzrost importu cebuli do Polski nastąpił w relacji rok do roku (i zaważyła na tym również luka w podaży tego warzywa w drugiej połowie roku, po słabych zbiorach). Wolumen importu w tej kategorii w roku 2017 wyniósł bowiem 50,8 tys. ton, a jego wartość 50,4 mln zł. Daje to wzrost rok do roku o 10,8 tys. ton, czyli 21,2 procent oraz o 20,1 mln zł, czyli o 39,9 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze importu w omawianej kategorii między rokiem 2017 i 2018, to co ciekawe Holandia, która miała bardzo słabe zbiory, nie tylko nie zmniejszyła dostaw, ale je zwiększyła – z 32,9 do 34,8 tys. ton. Spadł za to import z Niemiec – z 12,3 do 5,1 tys. ton, a na drugie miejsce wskoczył Kazachstan, z którego w 2017 nie sprowadzano cebuli, a w roku 2018 zaimportowano jej 7,0 tys. ton.

Wśród ważnych dostawców pojawiły się inne kraje położone na wschód od Polski: Indie z wolumenem 2,3 tys. ton i zdecydowanie bliższa Ukraina, z której import wzrósł z 0,1 do 2,2 tys. ton. Z Białorusi sprowadzono 0,8 tys. ton, z Uzbekistanu 0,8 tys. ton, nawet z Rosji trafiło do nas 0,4 tys. ton cebuli.

Wracając na teren UE należy wspomnieć, że import z Włoch zmalał z 1,8 do 1,4 tys. ton, a ten z Austrii wzrósł z 0,6 do 1,6 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Albania

533

1 892

446

548

Austria

1 578 615

1 797 143

418 713

486 400

Azerbejdżan

44 500

32 872

7 638

8 720

Belgia

348 853

595 231

142 773

174 947

Białoruś

750 579

556 471

129 328

148 236

Chile

3 009

39 430

9 445

11 622

Dania

139 188

175 339

40 690

46 821

Egipt

85 545

132 500

31 301

37 679

Francja

2 784 189

5 302 466

1 239 656

1 445 374

Grecja

79 422

108 415

25 192

28 782

Hiszpania

680 513

1 531 919

357 999

418 215

Holandia

34 766 676

32 943 317

7 711 903

9 071 652

Indie

2 328 272

7 447 782

1 772 529

2 156 057

Kazachstan

6 985 631

4 987 690

1 158 596

1 322 614

Litwa

183 280

260 393

60 494

69 017

Macedonia

761 204

801 483

192 047

237 239

Maroko

220

2 683

641

776

Meksyk

120

82

19

24

Namibia

25 000

18 173

4 360

5 389

Nepal

20

181

42

49

Niemcy

5 069 299

4 880 638

1 144 010

1 333 845

Nowa Zelandia

3 729

38 476

8 930

10 388

Peru

141

2 168

503

573

QU w ramach handlu
z kr.trzecimi

224

3 851

897

1 050

Rosja

438 997

302 748

70 350

80 611

Senegal

53

817

197

242

Ukraina

2 201 570

3 567 899

836 337

978 836

Uzbekistan

833 558

635 776

147 665

168 322

Wielka Brytania

44 076

112 140

26 369

31 692

Włochy

1 399 310

4 186 835

985 541

1 165 530

RAZEM

61 536 326

70 466 810

16 524 611

19 441 250

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE