Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Eksport kapusty w 2018 r.

Dane prezentowane przez GUS obejmują kategorię CN 070490 "Kapusta, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, z wyjątkiem kalafiorów, brokułów i brukselki, świeże lub schłodzone". oznacza to, że mamy do czynienia z wartościami zagregowanymi, co utrudnia ocenę sytuacji.

Wolumen eksportu kapusty w 2018 roku wyniósł 72,8 tys. ton, a jego wartość 112,8 mln zł. Oznacza to, że w samym czwartym kwartale eksport w tej kategorii wyniósł 18,3 tys. ton oraz 29,9 mln zł. To dobry wynik – lepszy od tego z trzeciego kwartału 2018 (12,9 tys. ton i 25,0 mln zł) i lepszy od tego z kwartału czwartego w roku 2017 (17,0 tys. ton i 21,1 mln zł).

Jednak ten dobry czwarty kwartał nie „uratował” wyniku dla całego roku, który pozostał znacznie słabszy niż ten z całego roku 2017. Wówczas eksport w omawianej kategorii wyniósł bowiem 99,5 tys. ton oraz 145,5 mln zł. W relacji rok do roku mamy zatem spadek wolumenu o 26,7 tys. ton, czyli o 26,8 procent oraz spadek wartości o 32,7 mln zł, czyli 22,5 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze eksportu kapusty między rokiem 2017 i 2018, to niezmiennym pozostał fakt, iż wszyscy najwięksi odbiorcy polskiej kapusty, to nasi bliscy sąsiedzi. Jednak należy zaznaczyć, że wszystkie te kraje kupiły w roku 2018 mniej polskiej kapusty.

W przypadku Białorusi redukcja była na tyle duża – z 24,9 do 13,8 tys. ton, że kraj ten stracił pozycję lidera w zestawieniu. Na pierwsze miejsce wysunęły się Czechy, chociaż i tu eksport spadł z 19,5 do 18,5 tys. ton.

Mniejszy był także eksport na Słowację – spadek z 16,6 do 10,6 tys. ton, do Niemiec – spadek z 8,8 do 4,8 tys. ton, na Litwę – spadek z 7,1 do 4,9 tys. ton, do Rumunii – spadek z 3,3 do 3,0 tys. ton i na Węgry – spadek z 3,1 do 2,1 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Antarktyda

102

678

158

182

Arabia Saudyjska

18 000

27 037

6 298

7 370

Austria

1 570 161

2 489 364

585 871

700 532

Belgia

19 089

77 716

18 109

21 050

Białoruś

13 766 879

18 032 331

4 301 824

5 227 256

Bułgaria

32 540

41 231

9 690

11 513

Chorwacja

1 040 818

1 019 576

242 100

289 806

Cypr

3 400

3 953

921

1 065

Czechy

18 516 269

28 962 152

6 808 140

8 049 844

Dania

92 953

222 546

53 017

62 770

Estonia

866 880

1 532 993

359 990

426 106

Finlandia

40 263

111 156

26 199

31 242

Francja

39 012

33 240

7 863

9 350

Grecja

358 502

245 748

57 316

67 080

Hiszpania

93 322

282 681

66 637

79 705

Holandia

456 761

1 240 724

290 422

340 358

Irlandia

89 781

331 182

77 778

92 053

Kazachstan

134 750

222 705

52 787

63 673

Libia

19 259

22 288

5 179

5 912

Litwa

4 931 733

9 341 952

2 201 281

2 615 907

Łotwa

1 130 380

1 881 899

439 546

512 538

Macedonia

32 687

61 061

14 507

17 849

Malta

3 480

5 151

1 193

1 379

Mołdawia

521 509

238 942

57 281

70 506

Niemcy

4 766 427

8 744 434

2 049 174

2 405 835

Norwegia

1 389 812

2 865 283

676 879

808 488

Rumunia

2 990 333

4 641 872

1 090 222

1 295 309

Serbia

115 812

145 026

34 098

41 090

Słowacja

10 570 935

13 921 926

3 264 376

3 844 407

Słowenia

1 222 222

1 318 216

309 966

368 255

Szwecja

984 938

2 421 991

568 511

669 612

Ukraina

364 752

486 949

116 173

141 521

Węgry

2 119 590

2 582 487

604 244

706 786

Wielka Brytania

1 703 213

4 404 465

1 033 160

1 215 423

Włochy

2 252 045

4 504 662

1 055 947

1 243 485

Zjednoczone
Emiraty Arabskie

518 000

342 972

82 238

100 317

RAZEM

72 776 609

112 808 589

26 569 095

31 545 574

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE