Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Import kapusty w 2015 r.

Kategoria w jakiej GUS lokuje handel kapustą to: Kapusta, kalarepa, kapusta włoska i podobne. Jest to więc kategoria zagregowana, co w pewnym stopniu utrudnia analizę danych..

Wolumen importu kapusty (i pozostałych warzyw z tej kategorii) w 2015 roku wyniósł 20,1 tys. ton, a jego wartość 34,6 mln zł. Oznacza to, iż w samym czwartym kwartale sprowadzono do Polski 3,8 tys. ton tych warzyw za 4,2 mln zł. Ponieważ w kwartale trzecim import wyniósł 4,8 tys. ton i 4,3 mln zł, to mamy do czynienia ze spadkiem tegoż importu w relacji kwartał do kwartału. Spadł on o 1,0 tys. ton, czyli 20,8 procent oraz o 0,1 mln zł, czyli 2,3 procent.

Inaczej sytuacja wygląda w relacji rok do roku. Tu odnotowujemy wzrost importu w tej kategorii. W 2014 roku sprowadzono do Polski 17,2 tys. ton tych warzyw za 29,5 mln zł. Mamy zatem wzrost wolumenu o 2,9 tys. ton, czyli 16,9 procent i wzrost wartości o 5,1 mln zł, czyli 17,3 procent.

Niemal cały ten wzrost zrealizowany został poprzez import z Białorusi, który w 2015 roku wyniósł 4,8 tys. ton. W 2014 roku w ogóle do Polski nie sprowadzano kapusty z tego kraju. Z obszaru pozaunijnego kupowano także kapustę z Macedonii. To tradycyjny kierunek importu młodej kapusty białej. W 2015 roku wolumen był jednak mniejszy niż rok wcześniej. Z poziomu 5,1 tys. ton skurczył się do 3,1 tys. ton.

Import z obszaru UE pozostał na poziomie w zasadzie niezmienionym – 12,0 tys. ton, ale sporo zmieniło się w jego strukturze. Lider z 2014 roku, czyli Czechy mocno zjechał w dół w tym rankingu – z poziomu 4,2 tys. ton do zaledwie 0,5 tys. ton. Swą pozycję umocniły Niemcy – tu wolumen wzrósł z 3,6 tys. ton do 4,0 tys. ton. Utrzymanie importu z UE ogółem na wcześniejszym poziomie było możliwe dzięki większemu udziałowi takich dostawców jak Holandia czy Portugalia. W tym ostatnim przypadku wzrost był spektakularny z 0,2 tys. ton w 2014 toku do 1,8 tys. ton w 2015.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 20 079 467 34 643 220 8 312 250 9 131 847
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 4 902 375 1 307 877 312 449 345 660
Albania kg 13 095 44 069 10 516 11 273
Białoruś kg 4 849 040 1 234 268 294 847 326 555
Rosja kg 40 240 29 540 7 086 7 832
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 3 199 141 8 509 386 2 064 754 2 198 367
Chiny kg 1 453 10 522 2 504 2 749
Macedonia kg 3 101 802 8 367 303 2 030 689 2 161 102
Peru kg 2 900 6 295 1 518 1 676
QU w ramach handlu z kr.trzecimi kg 57 204 67 139 15 831 17 263
Serbia kg 20 300 24 038 5 766 6 373
Tajlandia kg 546 3 961 935 1 075
Turcja kg 14 845 29 107 7 274 7 840
Wietnam kg 91 1 021 237 289
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 4 864 368 731 88 060 97 531
Izrael kg 4 861 368 553 88 017 97 484
Rep. Południowej Afryki kg 3 178 43 47
RAZEM Unia Europejska : kg 11 973 087 24 457 226 5 846 987 6 490 289
Belgia kg 165 224 218 719 52 028 57 854
Czechy kg 514 068 460 509 109 849 121 728
Francja kg 228 791 489 813 118 155 129 732
Hiszpania kg 994 111 3 337 242 800 647 882 641
Holandia kg 1 542 585 1 966 194 473 054 526 795
Litwa kg 431 471 425 791 101 188 111 888
Łotwa kg 34 581 23 446 5 613 6 237
Niemcy kg 4 015 369 5 736 564 1 367 105 1 533 696
Portugalia kg 1 769 650 3 169 051 762 823 824 884
Słowacja kg 67 128 31 35
Węgry kg 283 617 703 155 169 619 181 824
Wielka Brytania kg 161 141 155 072 37 485 41 858
Włochy kg 1 832 412 7 771 542 1 849 390 2 071 117
Słowa kluczowe: kapusta, import kapusty, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE