Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Import kapusty w 2016 r.

Kategoria w jakiej GUS lokuje handel kapustą to: Kapusta, kalarepa, kapusta włoska i podobne. Jest to więc kategoria zagregowana, co w pewnym stopniu utrudnia analizę danych..

Wolumen importu kapusty (i pozostałych warzyw z tej kategorii) w 2016 roku wyniósł 19,4 tys. ton, a jego wartość 40,3 mln zł. Oznacza to, iż w samym czwartym kwartale sprowadzono do Polski 0,6 tys. ton tych warzyw za 2,9 mln zł. Oznacza to spadek zarówno w stosunku do kwartału wcześniejszego, jak również w ujęciu kwartał czwarty 2016 do tego samego okresu w 2015 roku.

W trzecim kwartale 2016 roku import w tej kategorii wyniósł 0,4 tys. ton oraz 1,3 mln zł. Kwartał później zmalał więc on o 0,2 tys. ton, czyli o 50 procent oraz o 1,6 mln zł, czyli 123,1 procent.

W czwartym kwartale 2015 roku sprowadzono do Polski 3,8 tys. ton tych warzyw za 4,2 mln zł. Zatem w tym ujęciu mamy wyraźny spadek importu – o 3,2 tys. ton, czyli o 84,2 procent oraz o 1,3 mln zł, czyli 31,0 procent.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy zestawimy cały rok 2016 z całym rokiem 2015, kiedy to import w omawianej kategorii wyniósł 20,1 tys. ton, a jego wartość 34,6 mln zł. W tym ujęciu mamy niewielki spadek wolumenu – o 0,7 tys. ton, czyli 3,5 tys. ton, ale wzrost wartości – o 5,7 mln zł, czyli 16,5 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze importu w relacji rok do roku, to było ich kilka w tym dwie bardzo znaczące. Po pierwsze bardzo duży wzrost importu z Macedonii. Młoda kapusta macedońska zawaliła polski rynek wiosną 2016 roku. Import ten wzrósł z 3,1 do 12,8 tys. ton. Rzecz druga to spadek, też znaczący importu z Białorusi – z 4,8 do zaledwie 0,2 tys. ton. Tu widać różnicę w podaży „starej” białej kapusty, której okresowo w 2015 roku brakowało. Widać to też w spadku importu z Niemiec – z 4,0 do 0,9 tys. ton oraz Holandii z 1,5 do 0,5 tys. ton. Jeśli chodzi o młodą kapustę, to potrzeby importowe w 2016 roku były bardzo duże, bo wzrósł też zakup w Hiszpanii – z 1,0 do 1,2 tys. ton oraz we Włoszech z 1,8 do 2,3 tys. ton.


Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 19 444 154 40 252 605 9 358 585 10 435 265
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 424 735 614 556 142 042 158 423
Albania kg 248 591 533 700 123 795 138 316
Białoruś kg 160 000 64 312 14 400 15 736
Ukraina kg 16 144 16 544 3 847 4 371
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 13 144 927 22 303 473 5 225 447 5 855 355
Chiny kg 734 6 768 1 565 1 756
Etiopia kg 5 520 6 654 1 516 1 688
Hongkong kg 580 12 831 2 911 3 211
Macedonia kg 12 823 013 21 745 094 5 094 858 5 708 887
Peru kg 613 1 487 333 364
QU w ramach handlu z kr.trzecimi kg 32 000 54 102 12 710 13 883
Serbia kg 79 908 121 742 28 369 32 144
Tajlandia kg 296 1 075 241 263
Turcja kg 201 326 351 298 82 375 92 522
Wietnam kg 937 2 422 569 637
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 3 633 393 458 90 396 99 858
Izrael kg 3 600 392 154 90 097 99 527
Rep. Południowej Afryki kg 33 1 304 299 331
RAZEM Unia Europejska : kg 5 870 859 16 941 118 3 900 700 4 321 629
Belgia kg 50 090 58 215 13 246 14 734
Bułgaria kg 48 800 131 354 29 918 33 312
Czechy kg 89 894 182 151 42 806 47 906
Francja kg 11 286 22 297 5 164 5 733
Hiszpania kg 1 215 227 3 383 328 777 837 863 822
Holandia kg 552 403 1 809 731 416 524 463 544
Litwa kg 38 905 53 778 12 366 13 790
Niemcy kg 860 121 1 991 439 461 811 509 167
Portugalia kg 447 452 896 359 203 664 225 328
Rumunia kg 6 230 9 034 2 064 2 321
Słowacja kg 2 203 3 884 872 954
Węgry kg 216 524 346 960 80 968 90 272
Wielka Brytania kg 22 000 17 806 4 194 4 581
Włochy kg 2 309 724 8 034 782 1 849 266 2 046 165

Słowa kluczowe: kapusta, import kapusty, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE