Jak się obudzisz, już wiesz — świeże ceny owoców i warzyw na dziś, u nas.

Kup teraz abonament!

Eksport ogórków w 2015 r.

Wolumen eksportu ogórków w 2015 roku wyniósł 7,5 tys. ton, a jego wartość 25,3 mln zł. W samym czwartym kwartale z Polski wyjechało 1,1 tys. ton ogórków za kwotę 4,0 mln zł. Jest to oczywiście dużo mniej niż w kwartale trzecim, jako że ostatnie miesiące roku kalendarzowego to końcówka krajowego sezonu. Nie mniej, jak na tę końcówkę to zarówno wolumen jak i wartość wyeksportowanych ogórków wypadają całkiem dobrze (dla porównanie IV kw. 2014 roku to 0,3 tys. ton i 1,2 mln zł).

W kwartale trzecim eksport ogórków wyniósł 4,2 tys. ton oraz 13,1 mln zł. mamy zatem spadek w relacji kwartał czwarty do trzeciego o 3,1 tys. ton, czyli 73,8 procent oraz o 9,1 mln zł, czyli 69,5 procent.

Spadek notujemy także w relacji rok do roku. Eksport ogórków w roku 2014 wyniósł bowiem 8,9 tys. ton, a jego wartość 28,3 mln zł. Mamy tu zatem zmniejszenie wolumenu o 1,4 tys. ton, czyli 15,3 procent, a wartości o 3,0 mln zł, czyli 10,6 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze importu, to przede wszystkim całkowicie niemal wyzerowany został eksport do Rosji. W 2014 roku udało się tam sprzedać przed wprowadzeniem embarga 1,9 tys. ton. W 2015 roku trafiło tam oficjalnie tylko 7 ton warzyw z tej kategorii. Z 0,9 do 0,7 tys. ton spadł eksport na Białoruś.

Umocnił się za to eksport do UE i dzięki temu spadek spowodowany rosyjskim embargiem nie spowodował większego uszczerbku w ogólnym eksporcie ogórków z Polski. przypomnijmy, że w roku 2013, gdy nie było embarga, do Rosji trafiło 3,3 tys. ton polskich ogórków. Wzrost eksportu do krajów UE z roku 2014 na 2015 wyniósł zaś 0,7 tys. ton (z 5,6 do 6,2 tys. ton), a w relacjo 2013 do 2015 wzrost ten wyniósł 3,0 tys. ton (a więc niemal tyle, ile ówczesny eksport do Rosji).

Wracając do zmian w strukturze eksportu w 2015 roku względem roku 2014, to należy odnotować zmniejszenie zakupów przez dwóch głównych odbiorców polskich ogórków. Eksport do Niemiec spadł z 2,0 do 1,5 tys. ton, a eksport do Czech z 1,4 do 1,1 tys. ton. Więcej kupowały za to kraje z kolejnych miejsc listy. Spory skok zanotował eksport na Litwę – z 0,5 do 1,3 tys. ton.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 7 457 228 25 265 817 6 094 881 6 747 606
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 984 948 3 045 390 721 099 812 613
Białoruś kg 763 158 2 221 863 528 780 589 748
Mołdawia kg 400 469 113 120
Rosja kg 7 450 39 039 9 316 10 613
Ukraina kg 213 940 784 019 182 890 212 132
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 147 960 432 005 101 678 109 451
Kazachstan kg 147 310 428 868 100 921 108 648
Serbia kg 650 3 137 757 803
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 75 893 461 312 111 666 122 915
Norwegia kg 1 220 6 502 1 593 1 769
Szwajcaria kg 74 673 454 810 110 073 121 146
RAZEM Unia Europejska : kg 6 248 427 21 327 110 5 160 438 5 702 627
Austria kg 33 132 31 34
Belgia kg 9 266 42 253 10 164 11 211
Czechy kg 1 067 244 2 892 003 698 981 774 300
Dania kg 2 562 9 929 2 455 2 688
Estonia kg 68 055 155 849 37 647 41 864
Finlandia kg 1 040 2 852 693 758
Francja kg 6 259 17 530 4 196 4 646
Grecja kg 29 436 65 397 15 884 17 380
Hiszpania kg 6 121 14 023 3 350 3 707
Holandia kg 11 105 46 434 11 109 12 465
Irlandia kg 83 184 345 584 83 548 92 367
Litwa kg 1 323 223 4 545 197 1 104 797 1 214 791
Łotwa kg 762 901 2 109 764 513 254 564 931
Malta kg 20 37 9 10
Niemcy kg 1 470 253 5 449 439 1 321 654 1 456 842
Portugalia kg 100 720 314 570 73 054 89 139
Rumunia kg 39 430 137 390 33 276 35 855
Słowacja kg 190 666 537 861 130 000 143 377
Szwecja kg 4 540 15 447 3 776 4 156
Węgry kg 207 408 766 795 185 557 203 646
Wielka Brytania kg 860 971 3 846 293 924 008 1 025 183
Włochy kg 3 990 12 331 2 995 3 277
Słowa kluczowe: ogórki, eksport ogórków, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE