Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Eksport ogórków w 2019 r.

Wolumen eksportu ogórków (kategoria CN 070700 - Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone) w  2019 roku wyniósł 17,7 tys. ton, a jego wartość 66,8 mln zł. Oznacza to spadek wolumenu eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku, ale przy jednoczesnym wzroście wartości tegoż eksportu.

W 2018 roku wolumen tego eksportu wyniósł bowiem 17,9 tys. ton, a jego wartość 63,2 mln zł. Oznacza to zmniejszenie wolumenu rok do roku o 0,2 tys. ton, czyli o 0,9 procent oraz wzrost wartości o 3,6 mln zł, czyli o 5,6 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej eksportu ogórków między rokiem 2018 i  rokiem 2019, to należy odnotować dużą redukcję eksportu do największego odbiorcy – do Niemiec. Tu wolumen zmalał z 8,1 do 5,1 tys. ton. Zmalał też eksport do drugiego kraju w zestawieniu – na Litwę, spadek z 4,2 do 4,0 tys. ton.

Wzrósł zaś do trzeciego, czyli Czech – z 1,3 do 2,1 tys. ton. Podobnie było w przypadku czwartego państwa w zestawieniu, czyli Łotwy – wzrost wolumenu z 1,0 do 1,7 tys. ton. W śród krajów, które w 2019 roku sprowadziły powyżej tysiąca ton polskich ogórków była też Estonia – wzrost wolumenu z 0,6 do 1,1 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Antarktyda

5

69

16

18

Austria

316 004

2 103 575

492 497

550 869

Belgia

43 986

258 250

60 109

67 343

Białoruś

232 732

557 908

130 603

146 051

Cypr

12

85

20

22

Czechy

2 130 636

7 121 383

1 661 955

1 857 069

Dania

11 123

57 934

13 481

15 066

Estonia

1 110 549

5 247 677

1 219 810

1 375 596

Finlandia

43 920

155 790

36 332

40 544

Francja

5 494

88 382

20 547

23 057

Grecja

266

978

229

259

Hiszpania

20

84

20

22

Holandia

98 764

519 399

120 935

135 405

Irlandia

83 825

475 233

110 612

123 992

Litwa

3 972 360

15 270 484

3 555 601

3 998 646

Luksemburg

297

1 773

413

463

Łotwa

1 661 263

7 435 409

1 730 146

1 943 042

Niemcy

5 088 493

14 699 158

3 422 851

3 823 436

Norwegia

22 390

140 915

32 870

36 967

Rumunia

556 698

2 530 553

590 792

667 591

Słowacja

414 651

1 414 636

330 000

368 712

Szwajcaria

80 347

569 842

133 537

149 549

Szwecja

34 991

145 372

33 955

37 955

Ukraina

908 794

3 107 275

723 974

820 324

Węgry

14 981

35 451

8 295

9 280

Wielka Brytania

885 237

4 827 898

1 124 811

1 259 572

Włochy

2 651

8 381

1 945

2 167

RAZEM

17 720 489

66 773 894

15 556 356

17 453 017

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE