Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Regionalny rynek pomidorów i ogórków - 31. tydz. roku

Obecnego sezonu na rynku warzyw szklarniowych w większości analizowanych krajów nie można nazwać zwykłym. Od wiosny 2020 roku warunki pogodowe znacznie skorygowały czas produkcji ogórków szklarniowych i pomidorów.

Jak stwierdzili analitycy projektu EastFruit, monitorując podaż produktów szklarniowych na rynkach regionu, wiele krajów zbliżało się do sierpnia z oczywistym deficytem zarówno lokalnych, jak i importowanych ogórków i pomidorów.

Niedostateczna podaż okrągłych czerwonych pomidorów szklarniowych w minionym tygodniu była typowa tylko dla zachodnich krajów monitorowanego regionu - Rosji i Ukrainy. Zbiory z poprzedniego nasadzenia pomidorów w wyżej wymienionych krajach dobiegły końca, a główne kraje eksportujące nie były jeszcze gotowe do oferowania swoich produktów w wymaganych ilościach i po rozsądnych cenach. Ale jednocześnie przedstawiciele handlu detalicznego na Ukrainie już rozważają możliwości zakupu importowanych pomidorów w najbliższej przyszłości.

W przypadku produkcji z otwartego gruntu nie jest ona w tym sezonie w stanie pokryć całego popytu rynkowego ze względu na to, że wolumeny zarówno w Federacji Rosyjskiej, jak i na Ukrainie są ograniczone, a ceny w tym segmencie pomidorów nadal utrzymują się na stabilnych poziomach.

W efekcie do końca okresu sprawozdawczego ceny pomidorów szklarniowych na Ukrainie wzrosły do ​​0,98 USD/kg, podczas gdy w Rosji osiągnęły najwyższą wartość spośród wszystkich analizowanych krajów, średnio 1,09 USD/kg.

Najniższe ceny pomidorów szklarniowych notowano we wschodniej części monitorowanego regionu, podczas gdy ceny tych produktów nadal spadały w Tadżykistanie, Polsce i na Białorusi.

W segmencie gładkiego długiego ogórka pod koniec minionego tygodnia ukształtowały się wyraźne tendencje wzrostowe i tylko w Polsce warzywa te wyraźnie taniały w wyniku nadpodaży na rynku.

Ceny maksymalne, na poziomie 0,82 USD/kg, do końca okresu sprawozdawczego zostały ustalone na rynku Federacji Rosyjskiej, a umocnienie się pozytywnych trendów cenowych operatorzy rynkowi tłumaczyli spadkiem produkcji bieżącej i ograniczonymi wolumenami nowych partii importowanych produktów.

Zdaniem analityków projektu nie ma powodu, aby spodziewać się stabilizacji sytuacji w segmencie ogórków gładkich, zwłaszcza w zachodniej części monitorowanego regionu. Rosyjscy producenci podali, że nowe, masowe napływy lokalnych produktów na rynek spodziewane są dopiero w ostatniej dekadzie sierpnia. Innymi słowy, przez prawie miesiąc rynek długich ogórków gładkich w Rosji będzie całkowicie zależał od aktywności i możliwości importerów.

w2

Tendencje wzrostowe dominowały w ciągu całego tygodnia sprawozdawczego w segmencie krótkiego ogórka „gruntowego”. I o ile na Ukrainie i Białorusi sytuacja cenowa ustabilizowała się do końca tego tygodnia, czemu sprzyjały nowe partie ogórków z otwartego gruntu, to w Gruzji i Rosji sprzedawcy kontynuowali korektę cen w górę, powołując się na niewystarczającą podaż tych warzyw na rynku.

Rekordowe, średnio 1,23 USD/kg, ceny na ogórki „gruntowe” do końca tego tygodnia zostały ogłoszone w Rosji. Jednocześnie sprzedawcy praktycznie nie napotkali problemów w sprzedaży istniejących partii produktów, gdyż popyt przewyższał podaż.

w3

Według wstępnych szacunków analityków projektu EastFruit, stabilizacji na rynku warzyw szklarniowych w najbliższych tygodniach nie należy się spodziewać, gdyż w żadnym kraju regionu producenci nie są w stanie zagwarantować stabilności dostaw wymaganej ilości produktów na rynek.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE