Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Regionalny rynek pomidorów i ogórków - 35. tydz. br.

Przez długi czas rynek warzyw szklarniowych w monitorowanych przez projekt EastFruit krajach regionu pozostawał niestabilny. W większości analizowanych krajów trendy cenowe dramatycznie zmieniały się prawie co tydzień, a często dochodziło do zmian w cenach nawet kilka razy w ciągu zaledwie 7 dni.

Analitycy tłumaczą tę sytuację na rynku pomidorów i ogórków szklarniowych zarówno różnymi warunkami klimatycznymi w krajach regionu, jak i specyfiką produkcji tych upraw w poszczególnych krajach, zmianami sezonowymi itp. A w ciągu ostatnich dwóch miesięcy letnich wahaniom cen w segmencie warzyw szklarniowych sprzyja również nieregularna podaż ogórków i pomidorów gruntowych.

Po ostatnim wzroście cen pomidorów w większości monitorowanych krajów regionu, warzywa te zaczęły być tanieć niemal wszędzie. I tylko w Polsce, ze względu na ogólne zmniejszenie podaży pomidorów szklarniowych i stabilny popyt, ceny znacznie wzrosły, a do końca okresu sprawozdawczego stały się najwyższe w regionie: na poziomie 0,69 USD/kg.

Należy zauważyć, że wzrost cen pomidorów szklarniowych pod koniec sierpnia, kiedy na rynku obecne są duże ilości produktów gruntowych, natychmiast wpływa na aktywność konsumentów. I to właśnie nowe partie tych ostatnich na Ukrainie, w Rosji, Mołdawii i Gruzji doprowadziły do ​​ustanowienia wyraźnych negatywnych trendów cenowych do końca ostatniego tygodnia.

Jednocześnie w Tadżykistanie i Uzbekistanie, gdzie sezon pomidorów gruntowych prawie się zakończył, niewystarczająca podaż pomidorów szklarniowych doprowadziła do wyższych cen w tym segmencie.

Niejednoznaczną sytuację odnotowano w przypadku cen hurtowych długiego gładkiego ogórka szklarniowego w regionie. Na Ukrainie ostatni przedświąteczny wzrost w tym segmencie od połowy omawianego tygodnia został zastąpiony spadkiem cen, który do końca okresu sprawozdawczego doprowadził do poziomu 0,40 USD/kg. Według podmiotów rynkowych wsparciem dla negatywnych trendów cenowych na rynku ogórków na Ukrainie były jednocześnie dwa główne czynniki: wzrost podaży produktów z nowego zbioru, a jednocześnie wzrost ilości nowych partii ogórków gruntowych.

W Tadżykistanie i Gruzji w bieżącym tygodniu podaż ogórków gruntowych była stopniowo zmniejszana, a ilość produktów szklarniowych nie była w stanie zaspokoić niezmiennie wysokiego popytu ze strony nabywców. W rezultacie na koniec okresu sprawozdawczego ceny ogórków szklarniowych w Gruzji wzrosły do ​​0,34 USD/kg, podczas gdy na koniec poprzedniego tygodnia średnie ceny zaledwie osiągnęły 0,20 USD/kg. W Tadżykistanie analitycy projektu do końca ubiegłego tygodnia odnotowali nawet trzykrotny wzrost ceny długiego gładkiego ogórka szklarniowego.

Ale po raz kolejny to Białoruś okazała się krajem z najniższą ceną ogórków szklarniowych w regionie – jej średni poziom wyniósł w omawianym okresie 0,24 USD/kg.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE